Medeonföretag

GordiamKey

Our mission is to empower pathology, histology and cytology laboratories through the latest and most innovative cutting-edge solutions. Behind every one of our products there is a blend of innovation, development, passion for excellence and dedication to our customers. We strive to deliver the simplest, leanest, most effective solutions.

ADRESS
GordiamKey
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Webbsida: http://www.gordiamkey.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager