Medeon Blogg

”Sök upp oss redan vid bolagsstart!”

AWA är sedan 2013 en av Medeons viktiga partners som erbjuder rådgivning inom patentfrågor och mycket annat. Något som nystartade företag bör tänka på är bland annat betydelsen av att skydda sitt domännamn, vilket är ett av AWA:s expertområden.

Den globala IP-byrån AWA med 400 anställda och huvudkontor i Malmö erbjuder strategisk rådgivning i frågor som rör immateriella rättigheter. Bolaget har heltäckande teknisk, juridisk och affärsmässig expertis och dess kunder är innovationsintensiva företag.

– Uppstartsbolag arbetar in ett stort värde i företagsnamn och varumärke, och därför är skyddet av domännamn viktigt. Vi hjälper uppstartsbolag att gå igenom vad de har ”i sin ryggsäck” och vad som är bra respektive inte så bra att prata om vid exempelvis en förhandling med investerare eller storbolag, säger Emma Dahlstedt från AWA, med tidigare bakgrund som granskare på Patent- och Registreringsverket, PRV.

– Inkubatorbolagen får en viss rådgivning från oss utan att debiteras. Det ingår som en del i vårt partnerskap med Medeon, fortsätter hon.

Service till Medeonbolagen

Tillsammans med Dan Henriksson och Malin Wennberg, auktoriserade europeiska patentkonsulter, finns Emma Dahlstedt tillgänglig på Medeons inkubator. Tanken är att minst en av dem ska finnas på plats varje vecka.

Carina Christensson, inkubatoransvarig på Medeon brukar informera bolagen när det är dags. Det går även bra att kontakta Carina som därefter meddelar AWA.

– Förutom att ge inledande rådgivning och arbeta med längre uppdrag så håller vi utbildningar inom områdena patent, design, varumärken, domännamn, IP-strategi och även annat som Medeonbolagen önskar, säger Dan Henriksson.

Inom snar framtid håller AWA:s strategiavdelning två webinar som dels handlar om kommersiell IP-strategi och vilka interna och externa drivkrafter som påverkar den, dels hur IP-strategin kan kopplas till IP-verksamheten i en pågående affärsverksamhet.

– De som är intresserade kan gå in på AWAs hemsida och anmäla sig eller kontakta någon av oss. Konsulterna är även med vid Medeons nätverksträffar såsom exempelvis Medeons partnernätverk, Life Science nätverk och M-lunch.

– Vi är dessutom med i Pharma Development Group, ett Medeon-kopplat nätverk för läkemedelsbranschen där flera av Medeonbolagen deltar. Vi står också för viss undervisning när det gäller Medeons entreprenörsprogram Researcher’s program som ges i samarbete med Malmö universitet, fortsätter Dan Henriksson.

Dan Henriksson beskriver några andra vanliga uppdrag.

– Vi erbjuder kontinuerliga bevakningsuppdrag för att exempelvis kontrollera att ingen gör intrång på bolagets skyddade områden, och nyhetsundersökningar för kontroll av om information rörande uppfinningar som ska patentskyddas har publicerats någonstans tidigare.

Nyheter inom patentområdet

– Sedan i somras är det möjligt att få sitt patent validerat i ett flertal av EU:s länder med endast en ansökan. Detta kan innebära ekonomiska fördelar men också medföra vissa risker, och där bistår vi gärna med råd, säger Malin Wennberg. Under det senaste året har AWA omorganiserats och är nu indelat i tydligare affärsområden.

– Nu tillhör vi affärsområdet Chemistry and Life Science vilket innebär att vi har direkt samarbete med ett 30-tal kollegor på andra AWA-kontor i landet, vilket är fler än tidigare. Nu kan vi enklare dra nytta av AWA:s expertis inom övriga teknikområden. På Medeon finns företag med produkter, som utvecklar exempelvis hälsorelaterade teknikplattformar och appar, som kan behöva stöd från den typen av experter, säger Emma Dahlstedt.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager