Medeons Life Science nätverk

Separat inbjudan skickas ut. 

Från datum: 2022-10-12

Till datum: 2022-10-12

Adress till evenemanget: Medeon Science Park 205 12 Malmö Konf F2-F3

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager