Medeons uppfräschning

Medeons uppfräschning

Medeon Miljo 19
Medeon Miljo 06
Medeon 30Ar 2015 (137)
Medeon 30Ar 2015 (138)
Medeon Miljo 23
Medeon Miljo 22
Medeon Miljo 01
Medeon Miljo 03
Medeon Miljo 03 1
Medeon Miljo 04
Medeon Miljo 04 1
Medeon Miljo 05
Medeon Miljo 06
Medeon Miljo 06 1
Medeon Miljo 07
Medeon Miljo 08
Medeon Miljo 10
Medeon Miljo 10 1
Medeon Miljo 11
Medeon Miljo 12
Medeon Miljo 12 1
Medeon Miljo 13
Medeon Miljo 13 1
Medeon Miljo 15
Medeon Miljo 15 1
Medeon Miljo 16
Medeon Miljo 16 1
Medeon Miljo 18
Medeon Miljo 19
Medeon Miljo 06
Medeon 30Ar 2015 (137)
Medeon 30Ar 2015 (138)
Medeon Miljo 23
Medeon Miljo 22
Medeon Miljo 01
Medeon Miljo 03
Medeon Miljo 03 1
Medeon Miljo 04
Medeon Miljo 04 1
Medeon Miljo 05
Medeon Miljo 06
Medeon Miljo 06 1
Medeon Miljo 07
Medeon Miljo 08
Medeon Miljo 10
Medeon Miljo 10 1
Medeon Miljo 11
Medeon Miljo 12
Medeon Miljo 12 1
Medeon Miljo 13
Medeon Miljo 13 1
Medeon Miljo 15
Medeon Miljo 15 1
Medeon Miljo 16
Medeon Miljo 16 1
Medeon Miljo 18

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager