Medeon Blogg

Konsultbolag etablerar sig i södra Sverige

Sofus Regulatory Affairs har nu öppnat sitt första kontor utanför Stockholm. Bolaget, som erbjuder tjänster inom regulatoriska frågor till såväl forskningsbolag som läkemedelsindustri, valde att etablera sig på Medeon i Malmö för att komma närmare sina kunder i södra Sverige och i Danmark, enligt vd Linda Thunell.

Bolaget grundades 2002 av Linda och Staffan Thunell, och tillhandahåller rådgivning till läkemedels- och bioteknikbolag. Detta för att dessa bolag ska kunna ta till extern kompetens när så krävs för att uppfylla de lagar och regler som finns vid allt från utveckling av produkter till introduktion på marknaden. Dessutom hjälper Sofus till med ansökningar och att granska och författa dokumentation.

– Sofus har tidigare inte haft så många kunder i södra Sverige, utan i andra delar av landet samt i resten av Norden. Men i och med denna etableringen kommer vi närmare fler kunder och får också ett nytt upptagningsområde för att rekrytera personal inom våra expertområden, säger Linda Thunell.

På fotot står hon bredvid Cornelia Lindström, som är placerad på Sofus kontor i Medeon Science Park. Sofus ingår sedan förra året i nederländska Xendo, ett konsultbolag som grundades 1990 och har över 150 anställda med expertis inom GMP-krav vid läkemedelsproduktion. Sofus kan nu marknadsföra ett bredare erbjudande: Xendo bidrar med sin expertkunskap inom kvalitetssäkring vid produktion av läkemedel, vilket kompletterar Sofus egen spetskompetens som är inom regulatoriska frågor. Xendo har på samma sätt breddat sitt erbjudande, och bolaget som i dag finns i Nederländerna och Tyskland planerar att på sikt etablera sig i fler europeiska länder, enligt Linda Thunell.

– Anledningen till att vi valde Medeon är, förutom att några av våra kunder finns på området, det fina läget. Medeon ligger centralt i Malmö och ger samtidigt snabb access till Danmark, där flygplats och många life science-bolag finns, och till bolag i andra delar av södra Sverige. Som bonus har vi genom Medeon-etableringen fått tillgång till ett stort nätverk. Det är via vd-luncher och andra nätverksträffar, som vi informellt och effektivt får träffa många människor inom samma bransch. Bolaget håller på att rekrytera mer personal till Sofus kontor i Malmö, där det än så länge arbetar ett par personer. På Sofus kontor i Stockholm finns i nuläget ett 50-tal anställda.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager