Medeon Blogg

WntResearchs substans Foxy-5 ska överlista cancern

Medeonbolaget WntResearch ska inom kort starta en klinisk studie av sin läkemedelskandidat Foxy-5. I en fas 2-studie ska man för första gången undersöka förmågan hos Foxy-5 att förhindra cancerspridning hos patienter. Vid studien ska bolaget ta hjälp av den senaste analystekniken för att på ett väldigt tidigt stadium kunna detektera återfall med hjälp av ett enkelt blodprov.

Oftast är det inte den första tumören som, i värsta fall, dödar cancerpatienten. Istället är det metastaserna, det vill säga dottertumörerna, som invaderar andra vävnader och organ genom att cancerceller spridits i kroppen. Forskningsbolaget WntResearch utvecklar ett läkemedel som ska förhindra mekanismen som orsakar spridningen.

– Vi är nära att lämna in den slutliga dokumentationen till studien, och vi räknar med att kunna börja inkludera patienter under året. Vår substans Foxy-5 har visat i laboratorieförsök och i djurmodeller att den kan reducera och i bästa fall helt stoppa rörelsen av celler från modertumören till andra delar av kroppen, säger bolagets vd, Peter Morsing.

Tanken är att Foxy-5 ska komplettera vid behandlingen med kirurgi. Cancerpatienterna ska påbörja behandlingen med Foxy-5 en period innan tumören opereras bort, och sedan fortsätta ta substansen efter operationen för att minska fria cancerceller att spridas med blodet runt i kroppen.

Det var vid Lunds universitet som professor Tommy Andersson tillsammans med sin forskargrupp gjorde en banbrytande upptäckt. De visade att mängden av ett protein som naturligt finns i kroppens epitelceller, Wnt-5a, spelar en viktig roll för tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig. Forskargruppen har dessutom visat att denna mekanism gäller för flera olika cancertyper, som exempelvis bröstcancer, prostatacancer och tjocktarmscancer.

Proteinet är dock alldeles för stort för att kunna användas som läkemedel och distribueras till tumörerna. Forskningsgruppen har istället tagit fram en väldigt liten molekyl som fortfarande har den önskade funktionen. Det är en kemiskt modifierad peptid med sex aminosyror som de kallar Foxy-5. Det är denna läkemedelskandidat som ska testas vid den kliniska studien, vilken ska omfatta 150 till 180 patienter med tjocktarmscancer som har hög risk för att få, men ännu inte fått, metastaser.

– Vi hade gärna kört studien på svenska sjukhus, men det pågår redan andra studier här där behandlingen startar före kirurgi och som skulle kunna konkurrera om läkare och patienter. Så vi har valt stora och bra kliniker i Spanien och Nederländerna som har de patienter vi behöver och inte har några andra större pågående studier där behandlingen startar före kirurgi, säger Peter Morsing.

I dagens forskning letar man efter nya analysmetoder för att kunna notera när patienter drabbas av återfall. Den teknologi som bolaget kommer att använda baseras på analys av en markör i blodet som kallas cirkulerande tumör-DNA, ctDNA. Synliga metastaser och återfall av sjukdomen har visat sig föregås av detekterbart ctDNA i patienternas blod med flera månader. Genom att mäta mängden ctDNA, vilket kan göras i ett enkelt blodprov, så förväntar sig WntResearch kunna utvärdera behandlingens effekt upp till ett år tidigare än genom att använda vanligare metoder, som exempelvis datortomografi.

WntResearch har haft sin bas på Medeon sedan 2015 och är organiserat som ett typiskt uppstartsbolag inom life science. För att driva läkemedelsutvecklingen så effektivt som möjligt är den egna organisationen liten – i detta fall har bolaget tre personer anställda. Resten av expertisen hämtas in genom konsulter och från specialiserade forskningsbolag. Bemanningen kan därför förändras om nya kompetenser krävs när utvecklingen av läkemedlet går framåt. I en sådan här organisation är det viktigt att övriga allmänna företagsfunktionerna finns att tillgå på annat vis, enligt Peter Morsing.

– Jämfört med att arbeta i ett stort bolag som Astra Zeneca så tycker jag att det är väldigt spännande att jobba i det lilla bolaget. Och det är en klar fördel att sitta på Medeon. Här har vi ”kollegor”, möteslokaler och det mesta man behöver, säger han.

Peter Morsing tillträdde som vd för WntResearch i december förra året. Han har tidigare arbetat med läkemedels- och affärsutveckling inom bolag som Vaccinogen och AstraZeneca, och varit förvaltare för investeringar inom läkemedel hos Andra AP-fonden.

WntResearch är noterat på Spotlight. Bolaget har ytterligare ett läkemedelsprojekt, vilken förväntas kunna användas vid behandling mot andra cancerformer och indikationer.

Besök WntResearchs hemsida: http://www.wntresearch.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager