Medeon Blogg

Hjälper företag attrahera och behålla personal

För ett år sedan drog Medeon igång ett partnerskap med Max Matthiessen, som är ett av Sveriges största mäklarhus inom försäkringar och pensionslösningar. Bolaget erbjuder attraktiva lösningar till Medeonföretagen och deras anställda.

– Vår yttersta målbild är att hjälpa Medeonföretagen att attrahera, rekrytera och behålla personal. Vi erbjuder optimala försäkringar så att om något oförutsett inträffar ska anställda kunna gå tillbaka till arbete eller få en annan bra lösning, säger Erik Malmström som arbetar som rådgivare och är ansvarig för teamet på Max Matthiessens Malmökontor.

Erik Malmström förklarar att Max Matthiessen är inne i en expansiv fas i regionen och därför har etablerat ett nytt team på Malmökontoret. Man har identifierat life science som en betydande bransch i Skåne, vilket är en av förklaringarna till att bolaget nu erbjuder sina tjänster på Medeon.

– När vi tittade över vår roll i värdekedjan för näringslivet i regionen insåg vi att vårt fokus bör vara att hjälpa bolagen ha hållbara medarbetare. Bolagens anställda ska kunna ha de bästa möjligheterna att vara fortsatt friska eller väl försäkrade om något oväntat sker. Vi erbjuder bra riskförsäkringar och pensionsplaceringar som ger fördelar för arbetstagare och företag, vilket även sparar pengar för samhället, säger han.

Medeonföretagen och deras anställda har rätt att ta del av alla Max Matthiessens upphandlade försäkrings- och pensionslösningar. Max Matthiessen förmedlar liv- och sjukvårdsförsäkringar, sak- och företagsförsäkringar samt kapitalförvaltning, pensionslösningar och private banking-tjänster. Bolaget samarbetar med ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut för att kunna skapa anpassade lösningar för individer och företag.

– Vi vill ge ett mervärde och bli ett namn man vill gå till i en större kontext. Tanken är att vi ska vara en del av ett antal av Medeons nätverksevent. Nu senast arrangerade vi ett föredrag där vi bjöd vi in Euro Accident, en av våra samarbetspartner, som talade om den mentala hälsan. Information om våra tjänster finns på Medeons hemsida, säger Erik Malmström.

www.maxm.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager