Medeon Blogg

Abarceo vill bota diabetiker och har fått erkännande av EU

Medeonbolaget Abarceo ska utveckla ett läkemedel med potential att kunna bota personer med diabetes typ 2, och planerar att inom kort starta en ny preklinisk studie. Bolaget har fått ett erkännande som ett av Europas mest lovande uppstartsbolag inom life science av EU:s organisation för stöttning av hälsoinnovationer, EIT Health.

Diabetes kan ännu inte botas. Tidigare har man ansett att betacellerna – som är de som normalt producerar insulin – är mer eller mindre döda hos diabetiker, men forskare från Lunds universitet har identifierat en mekanism som skulle kunna väcka dem till liv igen. Utvecklingen av en sådan läkemedelskandidat sker i bolaget Abarceo, som två forskare har bildat tillsammans med LU Holding och Tara Heitner som är vd. Hon uppger att Abarceo är i slutet av en förhandling med ett stort farmabolag om ett samarbete inom utvecklingen.

– Vår plan är att modifiera vår molekyl kemiskt så att den kan ge ännu bättre verkan på betacellerna. Vi tror att en sådan variant av molekylen skulle kunna reversera cellerna så de därefter klarar av att bilda insulin i flera veckor efter en enda behandling. Om vi lyckas går vården mot att kunna bota diabetikerna och inte bara lindra deras symptom, säger Tara Heitner.

Det är forskarna Claes Wollheim och Albert Salehi vid Clinical research center i Malmö som har kunnat visa detta, vilket är en revolution inom diabetesforskningen. Forskarna har gjort laboratorieförsök där de har behandlat betaceller, som har tagits från diabetiker, med en specifik kemisk substans. Efter behandlingen har cellerna börjat producera insulin igen. Även djurförsök har gett samma resultat. Forskarna har upptäckt att den kemiska substansen påverkar en mekanism i kroppen så att vissa kanaler i cellväggarna stängs. Dessa kanaler har öppnats hos diabetiker så att kroppens energimolekyl, ATP, läcker ut från cellerna, och ATP behöver cellerna för att klara av att producera insulin.

– Vi ska starta en studie där vi ska kontrollera om betacellerna kan hålla sig friska ännu längre tid än vi hittills kunnat visa efter behandling med vår läkemedelskandidat. Dessutom tänker vi studera om vi skulle kunna behandla de skador som uppstår i andra delar av kroppen, som njure och hjärta, efter en långvarig diabetessjukdom, säger Tara Heitner.

Ett tiotal personer är sysselsatta i företaget på konsultbasis eller på externa utvecklingslaboratorier, och dessutom har bolaget ett ”advisory board” av personer med stor erfarenhet inom området.

– Vi kommer eventuellt etablera ett eget laboratorium på Medeon under nästa år och då anställa egen personal, säger Tara Heitner.

Bolaget har fått fint erkännande, i stor konkurrens, inom EIT Health-programmet ”Headstart” i ”European Institute for Innovation & Technology” (EIT) som är ett oberoende organ inom EU som stöttar innovation. Där har Abarceo valts ut bland andra europeiska uppstartsbolag inom life science och tilldelats 300.000 kronor. Tidigare i år fick bolaget 300.000 kronor från Vinnova att använda till utveckling.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager