Medeons Vårfest 2012

Medeons Vårfest 2012

Medeons Varfest 2012 (9)
Medeons Varfest 2012 (8)
Medeons Varfest 2012 (11)
Medeons Varfest 2012 (12)
Medeons Varfest 2012 (14)
Medeons Varfest 2012 (15)
Medeons Varfest 2012 (16)
Medeons Varfest 2012 (13)
Medeons Varfest 2012 (22)
Medeons Varfest 2012 (19)
Medeons Varfest 2012 (27)
Medeons Varfest 2012 (38)
Medeons Varfest 2012 (42)
Medeons Varfest 2012 (50)
Medeons Varfest 2012 (58)
Medeons Varfest 2012 (59)
Medeons Varfest 2012 (60)
Medeons Varfest 2012 (52)
Medeons Varfest 2012 (61)
Medeons Varfest 2012 (53)
Medeons Varfest 2012 (33)
Medeons Varfest 2012 (30)
Medeons Varfest 2012 (9)
Medeons Varfest 2012 (8)
Medeons Varfest 2012 (11)
Medeons Varfest 2012 (12)
Medeons Varfest 2012 (14)
Medeons Varfest 2012 (15)
Medeons Varfest 2012 (16)
Medeons Varfest 2012 (13)
Medeons Varfest 2012 (22)
Medeons Varfest 2012 (19)
Medeons Varfest 2012 (27)
Medeons Varfest 2012 (38)
Medeons Varfest 2012 (42)
Medeons Varfest 2012 (50)
Medeons Varfest 2012 (58)
Medeons Varfest 2012 (59)
Medeons Varfest 2012 (60)
Medeons Varfest 2012 (52)
Medeons Varfest 2012 (61)
Medeons Varfest 2012 (53)
Medeons Varfest 2012 (33)
Medeons Varfest 2012 (30)

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager