Medeon Blogg

Årets Medeon-stipendiat är Emily Sonestedt

Medeon-stipendiet på 50 000 kronor delas ut en gång per år av Medeon Science Park i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå till ”en lovande forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) med koppling till Clinical Research Centre (CRC)” i Malmö. I år går stipendiet till docent Emily Sonestedt som bland annat undersöker hur socker i kosten påverkar hälsan.

Denna gång delas Medeon-stipendiet ut vid en ceremoni på Rådhuset i Malmö den 23 november i samband med att Medeon firar 35+ år.

– Det känns jättekul att ha blivit utvald! Det är en stor ära att få uppmärksamhet för min forskning. Jag har under alla år följt vilka som fått stipendiet; tillsammans täcker stipendiaterna ett stort forskningsområde. Vår forskargrupp har en lite annan vinkling än de övriga då vi håller på med prevention; vi undersöker faktorer som förebygger ohälsa, säger Emily Sonestedt.

Emily Sonestedt och hennes forskargrupp om sju personer studerar nutritionsepidemiologi, det vill säga kostens effekter på hälsan. De undersöker bland annat hur olika typer av socker påverkar vår hälsa. Det gäller dels vanligt socker som finns tillsatt i godis och läsk, dels socker som finns naturligt i bland annat frukt och mjölk.

Hälsosamt eller skadligt socker
Om socker är hälsosamt eller inte handlar mest om varifrån det kommer. I ett av projekten studerar de om det verkligen stämmer att mindre socker än vad dagens riktlinjer förespråkar är bättre för hälsan, vilket många tror.

– Men det finns inga entydiga vetenskapliga belägg för detta i dag. Man vet inte vid vilken nivå socker börjar bli skadligt. Det är lätt att tro att alla typer av socker är ohälsosamma men effekten beror till stor del varifrån man får i sig sockret. När man exempelvis äter en frukt får man förutom socker även i sig andra näringsämnen. Vi har fått resultat som visar att vissa sockerarter, som glukos och fruktos som främst finns i frukt, verkar skyddande mot att utveckla typ 2-diabetes. Detta till skillnad mot godis och läsk som bekräftat ökar risken att bli sjuk, säger Emily Sonestedt.

Just prevention med hjälp av kosten bör vi lägga mycket resurser på, menar hon, för att kunna vända trenden och få ner antalet som blir sjuka av vår moderna livsstil. Det innebär enorma kostnader om sjukvården ska behandla ett ökande antal patienter som får välfärdssjukdomar, som exempelvis diabetes typ 2 samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Nya näringsrekommendationer
Emily Sonestedt deltar i en expertgrupp som ska ge förslag till nya nordiska rekommendationer kring intag av kolhydrater och socker, däribland råd kring maximalt intag av tillsatt socker.

– Det är min nyfikenhet kring kostens betydelse som driver mig framåt. Det är väldigt aktuellt med studier som våra då de ligger till grund för besluten kring de nya nordiska riktlinjerna, säger Emily Sonestedt.

Hur tänker du kring socker till dina egna barn?

– De får lördagsgodis och jag försöker ha nyttiga alternativ som frukt framme. Man får ta till olika trick när de är hungriga innan middagen. Men det är svårt att påverka sina barn! Hela samhället behöver påverkas, säger Emily Sonestedt.

Emily Sonestedt disputerade 2009 inom folkhälsovetenskap och nutritionsepidemiologi vid Lunds universitet. Hon jobbar nu som biträdande lektor vid Lunds universitet och har sin forskargrupp på CRC i Malmö.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager