Diabetes

Det nationella nätverket

Diabetes Samverkan Sverige samlar aktörer från skilda discipliner inom diabetesområdet. På så vis möjliggörs en effektiv samverkan mellan företag inom bl a medicinteknik, pharma, diagnostik, digital hälsa, mat och prevention, hälso- och sjukvård; akademiska forskningscentra; kliniska prövningsenheter; patientorganisationer; inkubatorer, science parks; innovationskontor och andra intressenter.

Webbsida: http://diabetessamverkansverige.se/

Partners:

Medeonstipendiet

Medeonstipendiet på 50 000 kronor delas ut av Medeon  i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå till en lovande forskare på Clinical Research Centre en gång per år. De som hittills har blivit tilldelade stipendiet har varit forskare inom diabetesområdet. 
Läs mer

Världsdiabetesdagen i Malmö

VDD-Malmö är ett samverkansprojekt av Lunds universitets diabetescentrum, Medeon Science Park & Incubator, Sydvästra Skånes Diabetesförening och Region Skåne för att medverka till att lyfta Världsdiabetesdagen i Malmö.

Under en heldag arrangerar vi tillsammans olika aktiviteter såsom utställningar, utdelning av Medeonstipendiet och föreläsningar om det senaste inom diabetesforskningen.

Arrangemanget är kostnadsfritt och vänder sig till alla som har intresse av diabetes..

Webbsida: https://vddskane.com/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager