Malmö Näringslivsgala

Från datum: 2024-02-27

Till datum: 2024-02-27

Webbplats för evenemanget: https://www.malmonaringslivsgala.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager