Medeon Blogg

Mobilt system för att kolla upp kroniskt sjuka

Medeonbolaget CheckUp har utvecklat en uppkopplad och mobil provtagningscentral. Den ryms i en väska och finns ute på vårdcentraler i sex landsting. Patienter och läkare är mycket nöjda, men vården i stort är inte riktigt mogen än för e-hälsa på bred front, menar bolagets vd Arne Viktorsson.

Drygt fyra av tio svenskar har en eller flera kroniska sjukdomar, exempelvis drabbas 20 procent av för högt blodtryck (hypertoni). Behandlingen av kroniskt sjuka utgör den största delen av vården, 85 procent av vårdkostnaderna enligt uppgift från överenskommelsen mellan staten och SKL gjord 2017 av regeringskansliet.

– Redan i början av 2000-talet pratade en professor med speciellt intresse av hjärtsvikt om att ”framtidens sjukvård måste effektiviseras och komma närmare patienterna, i hemmen”. Han var före sin tid men nu börjar dessa kommentarer bli vanliga, säger Arne Viktorsson som är en av tre grundare av bolaget.

Så tidigt som 2003 hade personerna bakom CheckUp en första produkt framme. Produkten har förbättrats sedan dess och för ett par år sedan satsade CheckUps grundare på produkten på heltid.

Väskan innehåller sådan mätutrustning som patienten själv kan sköta, utrustning för trådlös kommunikation och egenutvecklad mjukvara för dataöverföring. När mätningarna når sjukvården så visualiseras mätvärdena i diagram och med färger i en webbapplikation som underlättar för läkare och sjuksköterskor att göra bedömning. Patientens id-kontroll sköts med en plastbricka (RFID-tagg).

Bolaget har fått flera priser, bland annat av Vitalis, Dagens Medicin och Dataföreningen. Det har gett dem möjlighet att starta många projekt med vårdcentraler och kommuner men den stora försäljningen har inte kommit igång ännu, uppger Arne Viktorsson.

– Mobila lösningar är inte jätteintressanta inom vården än. Få jobbar med sådana effektiviseringar, men en hel del entusiastiska läkare startar projekt med oss. Det har istället visat sig vara mer gångbart att öppna egenmätnings-rum där vår väska placeras och dit kroniskt sjuka kan komma flera gånger i veckan och göra sina mätningar. För patienterna är det lika enkelt som att gå till ICA, och det är en bra lösning i landsting med lång väg till närmaste vårdcentral, säger han.

CheckUps väskor är utrustade för mätning av bland annat kolesterol, EKG, vikt, Hb och blodsocker. Personer med sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsvikt och diabetes kan enkelt sköta mätningarna själva.

Över 140 000 mätvärden har hittills samlats in från mer än 12 000 patienter. Bolagets utrustning används också inom andra områden, som företagshälsovård och gym, som fokuserar på den förebyggande hälsovården.

CheckUp satt först på Minc, Malmö Incubator men finns nu på Medeon Science Park & Incubator också i Malmö, för att få närheten till fler life science kontakter.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager