Medeonföretag

Tillfälligt Individanpassat Stöd (Alumni)

För familjer som har barn med funktionsnedsättning eller för dig som har en förvärvad hjärnskada. Vi genomför kompletta analyser av hela familjens situation – behov och prioriteringar och bistår med praktisk hjälp vid ansökningar.

Lagstiftningen är tydlig: "Man ska få insatser bara när man själv begär det" (LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)) Det innebär i praktiken att individen själv, eller anhöriga måste veta vilka insatser som kan begäras.

ADRESS
TIS
Medeon Science Park 
SE- 205 12  Malmö 

KONTAKT
Camilla Norberg Hansen, CEO
M +46 723 628 280
E camilla@individanpassat.se
W individanpassat.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager