Diabetes Samverkan Sverige

Separat inbjudan skickas ut.

Från datum: 2022-11-24

Till datum: 2022-11-24

Namn Carina Christensson

E-post carina.christensson@medeon.se

Webbplats för evenemanget: https://diabetessamverkansverige.se

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager