Medeon Blogg

Rubin Medical återvänder till Medeon

I slutet av sommaren återvänder medicinteknikbolaget Rubin Medical, som erbjuder lättanvända hjälpmedel för behandling av typ 1 diabetes, till Medeon efter 15 år av framgångsrik tillväxt och utveckling. Rubin omsätter numera över 1 miljard.

Bolaget har beslutat att hyra ett helt bottenplan på nästan 1000 kvm i en av de nyaste byggnaderna på området som ägs av Wihlborgs Fastigheter, den färdigställdes år 2020 och är guldcertifierad för sin hållbarhet och modernitet. Beslutet är en indikation på Rubins tro på regionens potential och företagets fortsatta tillväxtstrategi. 

Medeon är en av Skandinaviens ledande parker inom life science och erbjuder en stimulerande miljö för innovation och samarbete inom medicinteknik, bioteknik, läkemedelsutveckling och hälsorelaterade verksamheter.

Rubins närvaro på Medeon ger dem tillgång till en mångfald av resurser och expertis inom branschen samtidigt som de kan dra nytta av det strategiska läget i regionen för att utvidga sina marknader och stärka sina affärsrelationer. Rubins återkomst till Medeon är en betydande milstolpe för både bolaget och regionen, det understryker betydelsen av samarbete och gemensamma ansträngningar för att främja framtidens medicinteknik.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager