OKTOBERFEST Föreläsning/Mingel

MEDEON 35+ ÅR OKTOBERFEST FÖRELÄSNING/MINGEL

RN13723
RN13544
RN13549
RN13552
RN13566
RN13589
RN13591
RN13594
RN13596
RN13636
RN13642
RN13602
RN13645
RN13598
RN13675
RN13691
RN13740
RN13735
RN13698
RN13753
RN13770
RN13775
RN13777
RN17315
RN17312
RN13813
RN13786
RN17325
RN17337
RN17351
RN17431
RN17416
RN17376
RN17372
RN17500
RN17448
RN13723
RN13544
RN13549
RN13552
RN13566
RN13589
RN13591
RN13594
RN13596
RN13636
RN13642
RN13602
RN13645
RN13598
RN13675
RN13691
RN13740
RN13735
RN13698
RN13753
RN13770
RN13775
RN13777
RN17315
RN17312
RN13813
RN13786
RN17325
RN17337
RN17351
RN17431
RN17416
RN17376
RN17372
RN17500
RN17448

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager