Medeon Blogg

Livio Malmö är en av Sveriges äldsta privatkliniker för assisterad befruktning

Förra året gjorde Liviogruppens klinik på Medeon flest äggdonationsbehandlingar i Sverige, vilka till och med mars i år resulterat i 50 barn. Att bolaget har en egen biobank av könsceller bidrar till detta strålande resultat, uppger Malin Sundler, verksamhetschef på Livio Malmö. I maj expanderar Livio-gruppen för första gången utanför Norden.

I Sverige är 10-15 procent av alla heterosexuella par ofrivilligt barnlösa. Livio-gruppen är störst i Norden inom reproduktiv hälsa och har nio IVF-kliniker i Sverige, Norge och Island. De hjälper ofrivilligt barnlösa par eller ensamstående kvinnor med assisterad befruktning, vilken sker antingen via insemination eller befruktning utanför kroppen med egna könsceller, eller med donerade ägg eller spermier. Alternativt är både ägg och spermier donerade.

– Vi har ett heltäckande erbjudande och egen forskningsenhet. På Medeon har vi förutom vår IVF-klinik även Livios ägg- och spermiebank samt barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Leif Hägglund som är en av provrörsbefruktningens pionjärer startade kliniken 1990 och har sporadiskt varit kliniskt aktiv fram tills nu, säger Malin Sundler.

Det första svenska barnet som kom till med hjälp av en assisterad befruktning föddes 1982 i Göteborg. Året därpå föddes det första barnet i Malmö efter en behandling av Leif Hägglunds team. Livio Malmös klinik på Medeon öppnades under tidigt 1990-tal.

– Vi trivs väldigt bra med att finnas i en miljö med många life science-bolag och har anlitat andra Medeonbolag för både tjänster och utrustning till kliniken. Även våra patienter uppskattar Medeons miljö, att det är lätt att komma hit och att det är nära till apotek som har god tillgång till de särskilda läkemedel som krävs vid våra behandlingar, säger Malin Sundler.

Nära fem procent av alla svenska barn föds med hjälp av assisterad befruktning. Vid standard IVF-behandling sker befruktningen med egna könsceller utanför kroppen med ett ägg och ett antal spermier som läggs i samma skål och där en spermie befruktar ägget. ICSI är en mer avancerad metod där endast en spermie injiceras i ett ägg.

– Vi är otroligt glada att våra patienter upplever att de får bästa möjliga medicinska behandling och bemötande från personalen, enligt en nationell patientundersökning. Behandlingen kan startas direkt när patienterna är redo och vi eftersträvar snabb men noggrann utredning. Vi ligger bland de bästa i Sverige när det gäller patienters nöjdhet, berättar Malin Sundler.

Malin Sundler arbetade med akutsjukvård som specialistläkare inom gynekologi och obstetrik inom den offentliga vården innan hon 2016 kom till Livio på Medeon.

– Jag trivs väldigt bra på Livio, här är det en helt annan utmaning än i mitt tidigare arbete. Det är en ynnest att få följa patienterna i deras resa, trots att den är väldigt jobbig. Vi möter människor i kris. Deras känslor kring den ofrivilliga barnlösheten är ofta lika svåra som vid en cancerdiagnos. Vi är måna om att ta hand om alla individer och par på bästa sätt, även om de inte når sitt mål med behandlingen, säger hon.

Kliniken förbättrar kontinuerligt sina erbjudanden till patienterna, senast med ett nytt instrument som kontinuerligt tar foton av embryona så att man på en time lapse-film kan följa embryonas utveckling. Utvecklingen sker i en speciell inkubator som efterliknar äggledarnas och därefter livmoderns miljö, från befruktning till tidpunkten då det bästa embryot ska väljas ut och placeras i kvinnans livmoder.

– Nu har vi bättre kontroll på att det embryo vi väljer ut har utvecklats bra hela tiden. Därmed kan vi med mycket större säkerhet välja det bästa embryot, uppger Malin Sundler.

I maj expanderar Livio-gruppen med en ny mottagning för spermiedonatorer i Köpenhamn och för första gången utanför Norden med öppnandet av en ny IVF-klinik i Dubai.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager