Medeonföretag

NanoMed North

The ambition of the NanoMed North Consortium is to provide a powerful network between its members and other organizations sharing the enthusiasm for the development of nanomedicine. Members work for a positive development of nano-medicine through dedication and expertise . If you wish to join NanoMed North, please e-mail info@nanomednorth.com.

ADRESSNanoMed North
Medeon AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Mobil: +46 721 827 583
E-post: info@nanomednorth.se
Webbsida: http://nanomednorth.com/Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager