M-Frukost

Separat inbjudan skickas ut till Medeonbolagen och verksamheterna i Medeon Science Park. 

Från datum: 2024-02-14

Till datum: 2024-02-14

Adress till evenemanget: Medeon bjuder in till M-Frukost.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager