Medeonstipendiet

Medeonstipendiet på 50 000 kronor delas ut av Medeon i samverkan med Moll Wendén Advokatbyrå, Max Mathiessen till en lovande forskare på Lunds universitets diabetescentrum, LUDC på Clinical Research Centre, CRC en gång per år. De som hittills har blivit tilldelade stipendiet har varit forskare inom diabetesområdet.  

Diabetes är en folksjukdom, som ökar i hela världen. I Sverige drabbas ungefär fyra procent av befolkningen. Att allt fler lever längre och att antalet överviktiga har ökat, är faktorer som spelar in, liksom ärftlighet, miljö och livsstil. De allra flesta diabetiker, omkring 90 procent, har typ 2 diabetes, också kallad åldersdiabetes, den andra stora diabetessjukdomen är diabetes typ 1, som kräver dagliga insulininjektioner.

Rashmi Prasad

STIPENDIAT 2023

Fil dr, Docent

"För sina insatser inom forskningen kring nedärvningen av typ 2-diabetes och hur fostrets miljö påverkar risken under graviditeten, vilket möjliggör individ– anpassade preventionsmöjligheter."

Helena Elding

STIPENDIAT 2022

Fil dr adjungerad professor

"För sina långvariga insatser med att utveckla kliniskt användbara metoder som kan förutspå och förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes"

Emily Sonestedt

STIPENDIAT 2021

PhD Biträdande universitetslektor

"Emilys forskning skall i framtiden ge underlag till mer träffsäker och individanpassad rådgivning för att minska risken för vällevnadssjukdomar."

Karl Bacos

STIPENDIAT 2020

Docent

"Docent Karl Bacos tilldelas 2020 års Medeonstipendium för sitt nyskapande arbete inom epigenetik vid diabetes, hur vår livsstil påverkar nedärvningen av sjukdomen"

Emma Ahlqvist

STIPENDIAT 2019

PhD docent

"För nydanande forskning inom genetik och diabetes. Hennes kliniska undergruppering av diabetes har vunnit världsrykte och banar väg för bättre individualiserad vård."

Peter Spégel

STIPENDIAT 2018

PhD docent

"En skicklig metabolforskare som gett grundläggande kunskap om insöndring av insulin och det viktiga tarmhormonet GLP-1. Genom kliniska studier har han kunnat visa skillnader mellan olika varianter av typ 2-diabetes"

Malin Fex

STIPENDIAT 2017

PhD docent

"En framstående och självständig forskare som undersöker specifika signalvägar för serotonin, melatonin och autofagi i de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Ämnesområdet autofagi gav Nobelpriset i Medicin och Fysiologi år 2016."

Ola Hansson

STIPENDIAT 2016

PhD docent

"För sin forskning inom träningsfysiologi för att finna de molekylära mekanismer i skelettmuskulaturen som förklarar varför effekterna av träning skiljer sig mellan individer. Målet är att bygga en kunskaps- bas som möjliggör individanpassad rådgivning, så kallad träning på recept."

Isabel Goncalves

STIPENDIAT 2015

PhD MD professor

"För sin forskning inom hjärt–kärlområdet som bland annat lett fram till en metod för att med icke–invasiv ultra- ljudsteknik hitta de arterosklerotiska plack i halsartärerna som löper stor risk att brista och orsaka stroke."

Nils Wierup

STIPENDIAT 2014

PhD docent

"För utvecklingen av forskning över tid mot inriktningen att identifiera de faktorer som gör att bariatrisk kirurgi leder till nära på bot av typ 2-diabetes bär vittnesbörd om talang för att se nya tillämpningar av sina forskningsrön och vilja till förnyelse."

Charlotte Ling

STIPENDIAT 2013

PhD professor

"Årets tema belystes ur ett antal olika perspektiv: patient/medborgare, forsk- ning, hälso- och sjukvård samt näringsliv. Charlotte Ling prisades för målmedvetet och långsiktigt arbete kring hur livsstil och miljö samt arvsmassa påverkar diabetes."

Lena Eliasson

STIPENDIAT 2012

PhD professor

"De senaste årens forskning har ökat för- ståelsen för hur genetiska faktorer bidrar till ökad risk för diabetes Lenas forskning har varit banbrytande beträffande grund- läggande mekanismer för insulinproduktion och hur dessa störs vid typ 2-diabetes."

Anders Rosengren

STIPENDIAT 2011

PhD MD

"Efter avlagd doktorsexamen har Anders Rosengrens forskning blivit allt mer translationell, vilket innebär att han kombinerar kliniska studier och fråge- ställningar med experimentella studier för att belysa orsaksmekanismerna."

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager