Medeon Blogg

Åsa Manelius lämnar vd-posten i Biora

Efter nio år som Bioras vd byter Åsa Manelius jobb och stad. I december blir hon platschef vid AstraZenecas satsning i Södertälje, ett nytt produktionscenter för biologiska läkemedel. Under hennes ledning har Bioras produktion på Medeon förändrats och de kommer snart att behöva expandera ytterligare.

När Straumann köpte Biora för 16 år sedan var det för bolagets unika produkt Emdogain, en proteinbaserad gel för behandling av tandlossning som började utvecklas på 80-talet under ledning av Stina Gestrelius, en av Bioras grundare. Straumann var i början osäkra på vad de skulle göra med verksamheten i Malmö, enligt Åsa Manelius, men sedan dess har Malmöverksamheten utvecklats till ett globalt ”Center of Excellence” för tillverkning av biomaterialprodukter, stabilitetsstudier och förpackningstjänster inom koncernen.

– Med Biora kom biologiska material och aseptisk tillverkning in i Straumann-koncernen som sedan tidigare hade andra dentalprodukter – de är bland annat ledande på tandimplantat, säger Åsa Manelius.

Emdogain-gelen tillverkas och portioneras i sprutor, färdiga att användas, i Bioras renrum för att kunna hållas sterila. Gelen har efter hand börjat användas vid andra behandlingar, bland annat för snabbare sårläkning vid tandkirurgiska ingrepp.

När hon kom in som vd var väldigt mycket av Bioras tillverkning utlagd hos underleverantörer. Sedan dess har bolaget tagit hem dessa delar, förbättrat kvalitetskontrollerna och gjort produktionen effektivare, bland annat kortat ner ledtiderna till hälften.

– Totalt sett har våra produktionsaktiviteter ökat med nära tio gånger, säger hon.

Biora tillverkar också allt fler av Straumanns egna produkter. De senaste åren har de dessutom tagit uppdrag från externa bolag som behöver Bioras kompetens inom formulering och fyllning. Biora har potential att kunna utvecklas som kontraktsproducent, enligt Åsa Manelius, som tycker om bolagets placering på Medeon.

– Att vara på Medeon är väldigt bra för bolag av Bioras storlek. Vi kan dela på infrastruktur som reception och restaurang och har en gemenskap och samhörighet kring life science med de andra bolagen. Här finns nätverksmöjligheter som man inte hade haft som ensamt bolag, säger hon.

Som konkreta exempel på vad hon uppskattar ger hon Medeons seminarier inom kvalitet och teknik, vilka är bra för Bioras personal, och hur man driver affärer i olika länder.

– Placeringen här bidrar till vår trivsel, Medeon anordnar sociala aktiviteter som är trevliga, ger samhörighet och större nätverk, säger hon.

Nu står Biora inför en positiv utmaning. Inom några år behöver bolaget större produktionsytor, fler omklädningsrum till renrummen och anställa fler personer till produktionen. Expansionen hoppas hon ska kunna ske smidigt inom Medeons lokaler, men detta blir den nya vd:ns uppgift, Brian Boyd, som kommer tillbaka till bolaget där han tidigare var kvalitetschef. Detta efter en sejour på Malmöbolaget Svar som ansvarig för kvalitet och regulatory.

– Det är efterfrågan på Emdogain som ökar, bland annat på grund av att den börjat användas för att behandla tandlossning i ett mycket tidigt skede, säger Åsa Manelius. Biora har ett 40-tal anställda. Hela Straumann-koncernen har 7 000 anställda och en omsättning av över en miljard schweiziska franc förra året.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager