Medeonföretag

Vuxenhabiliteringen

ADRESS
Habilitering & Hjälpmedel, Vuxenhabiliteringen
Cronquists gata 13
SE-205 02 Malmö

KONTAKT
Camilla Assmo Wahlberg
E-post: camilla.assmowahlberg@skane.se

Webbsida: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager