Välkommen till Medeon

Medeons filosofi är att varje tillväxtbransch har sina unika behov. Vårt fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård). Ett stimulerande företagsklimat med idealiskt läge innebär bland annat:

  • Anpassade lokaler med möjlighet att bygga nytt
  • Nära samarbete med sjukvård och universitet
  • Starka inkubator- och nätverksfunktioner
  • God service med bl.a. reception och restaurang

VI SKAPAR PLATS FÖR FLER

Idag rymmer Medeon ett 60-tal företag och attraherar allt fler bolag. Tillväxten i forskningsparken är god och nya byggnader planeras som kommer att ge området en attraktiv profil och atmosfär. Totalt är mer än 100 000 kvm reserverade för verksamheter inom life science-området.

Vill du veta mer om möjligheterna på Medeon är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ulf G Andersson
VD
Tel 0721-827583
E-post: ulf.g.andersson@medeon.se

Catrine Pauckstadt
Kommunikationsansvarig
Tel 0703-052565
E-post: catrine.pauckstadt@medeon.se


Affärsidé

Medeon skall erbjuda en av regionens bästa tillväxtmiljöer genom verksamhetsutveckling, nätverk och infrastruktur för företagande inom life science och hälsa och ska därigenom bidra till nyföretagande, tillväxt i näringslivet och ökad sysselsättning.


Vision

Medeon Science Park & Incubator skall vara den mest attraktiva miljön vid etablering eller nystart inom life science i regionen, Malmö, Skåne, Medicon Valley och Greater Copenhagen. Medeon Science Park & Incubator ska vara en viktig aktör inom området – en forskningspark som i samverkan med Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö och Lund, Lunds universitet, Malmö universitet och andra aktörer växer och erbjuder en kreativ och inspirerande miljö för verksamhetsutveckling av företag inom life science och hälsa i regionen.


Fakta

Medeon är en forskningpark reserverad för företag verksamma inom life science. Parken erbjuder kontor och konferensmöjligheter, delaktighet i  kompetensnätverk, inkubatorstöd för nyetablerade företag samt servicefunktioner såsom reception och restaurang. Medeon ligger centralt placerat i attraktiva Malmö, med gångavstånd till Citytunneln i direkt anslutning till Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Malmö universitet .

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager