Medeon Blogg

Skånsk digital vårdplattform gör succé i Indien

Medeonbolaget SmartCare Analytica AB har utvecklat en digitalt plattform som hanterar alla funktioner i en vårdcentral, en tjänst som lanserades i Indien tidigare i år. Nu är över 1000 indiska privatläkare anslutna. Nästa lansering sker troligen i Sverige och Singapore.

SmartCares digitala plattform är en molnbaserad programvara som ger överblick över patienter och alla flöden som sker vid vårdcentraler, samt har full integration med apotek och laboratorier. Plattformen – med tillhörande mobila appar för läkare och patienter – hanterar bland annat tidsbokning, betalning, recept, patientjournaler, labbtester och mediciner.

Enorm marknad
– Vi valde Indien som första land för lansering av plattformen SmartCare eftersom den indiska marknaden är enorm med över 1,7 miljoner privata läkare. Dessutom används i princip bara papper och penna för all dokumentation i den indiska primärvården. Nästa lansering blir troligen i Sverige samt Singapore och ASEAN-länderna, och därefter kanske i övriga Europa, säger Henrik Uddén, ekonomichef och en av två grundare till bolaget.

I Indien består ofta en vårdklinik av endast en läkare och en sjuksköterska samt ett litet labb och apotek, enligt Henrik Uddén. Läkaren kan nu få SmartCare som ett årsabonnemang, där även stöd för att sätta upp läkarens egen interaktiva hemsida ingår, liksom material för att marknadsföra sin klinik.

– Förutom att få tillgång till den digitala plattformen hjälper vi läkaren att bygga sitt eget varumärke. Vår produkt har tagits emot väldigt väl av användarna. Egentligen saknas motstycke till detta i dag – det finns inget som är jämförbart, säger Henrik Uddén, och fortsätter:

– Vi får väldigt bra input från Medeon, exempelvis förmedlade de kontakt till Sweden-India Business Council, som förkortas SIBC.

SIBC är en organisation som stöttar företag och personer att göra bättre och effektivare affärer mellan länderna. Globala företag som Volvo och Alfa Laval samt mindre bolag, samt universitet och organisationer som Business Sweden, är medlemmar, liksom nu även SmartCare.

SmartCares tillväxtplaner
Henrik Uddén har grundat SmartCare tillsammans med Surendra Kumar, som är vd. Bolaget är knutet till Medeons och Mincs inkubatorer. Totalt är nära 50 personer sysselsatta i det svenska moderbolaget och det helägda indiska dotterbolaget, varav ett 20-tal säljare är fördelade på tre säljkontor i Indien. Bolaget siktar mot att inom några månader ha uppåt 60 säljare i Indien, enligt Henrik Uddén.

– Nu kör vi så det ryker för att etablera oss ordentligt och bevisa vår affärsmodell. Vi har begränsade resurser, men modellen är väldigt enkel att skala upp. Så med mer resurser efter en ”validering” skulle vi kunna lansera parallellt på flera orter i Indien och på flera nya marknader. Inför nästa steg planerar vi genomföra en större kapitaliseringsrunda för att få muskler till en global expansion, säger han.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager