Medeon Blogg

Nyinflyttat Medeonbolag planerar växa snabbt

Kontraktsforskningsbolaget Link Medical Research öppnar kontor i Medeon Science Park. Bolaget har expertis inom hela kedjan från tidig forskning till kliniska studier av läkemedel och medicintekniska produkter, och riktar sina tjänster mot de lite mindre företagen.

Sedan 2008 har norska Link Medical Research varit verksamt i Sverige genom sin filial i Kista utanför Stockholm. När Jan Hellqvist nyligen kom in i bolaget som ny vd för den svenska delen tog han med sig erfarenheterna från sin tid som chef i Lundabaserade TFS, ett bolag med samma typ av verksamhet.

Link Medical Research är ett av endast två bolag i Norden som har detta breda tjänsteutbud, där det andra bolaget är TFS, enligt Jan Hellqvist. Sedan han tog över som svensk vd i januari i år har antalet anställda i Sverige vuxit från sex till sjutton personer.

De svenska expansionsmöjligheterna för företaget är mycket goda och de finns framför allt i Stockholmsregionen och i södra Sverige, där Malmös närhet till Danmark är en stor fördel, och därför valdes Medeon i Malmö för etableringen av bolagets andra svenska kontor, uppger Jan Hellqvist.

– I år fokuserar Link Medical Research på att expandera sin verksamhet i Sverige. Vi förväntar oss att växa snabbt. På Malmökontoret är vi nu fyra konsulter, med inriktning mot kliniska prövningar och regulatoriska frågor inom läkemedelsbranschen, och vi behöver bli fler, säger han.

Som exempel på några av fördelarna med att ha kontor i Medeon Science Park uppger Jan Hellqvist det centrala läget i södra Sverige, möjligheten att få vara del i Medeons nätverk och att få ta del av den service som erbjuds i form av utbildningar, evenemang och gemensamma lokaler.

Link Medical Research som grundades i Norge på 1990-talet har även filialer i Danmark och Tyskland. Av de runt hundra anställda är nära hälften experter inom regulatory, många med specifik medicinteknisk erfarenhet. Unikt för bolaget är att de har flera anställda hälsoekonomer, vilka är viktiga för småföretag som behöver hjälp med att belysa värdet av sin produkt eller tjänst i samband med marknadsföring och försäljning till vårdens olika organisationer.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager