Medeonföretag

Acute Doctor

Acute Doctor connects international medical care providers and MedTech innovators to their patients/clients globally.

 

ADRESS
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
SE – 205 12 Malmö, Sweden

KONTACT
Mehrdad Dolatshahi , Founder & CEO
T +46 707 30 00 22
E info@acutedoctor.com
W acutedoctor.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager