Glucose and lactate tracking device for general health and wellness through sweat

Pilot Launch of Innovosens´s SMASH Glucose and lactate tracking device for general health and wellness through sweat.

Från datum: 2022-06-21

Till datum: 2022-06-21

E-post rajarshi.saha@innovosens.com

Adress till evenemanget: Medeon Science Park, room F2-F3

Webbplats för evenemanget: https://docs.google.com/forms/d/1amQFtNQ_PJ6DKM-Xp9cuR-MYByaQnhMrqEbtNvZGsgI/edit

Arrangör: Innovosens

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager