Medeonföretag

Habilitering & Hjälpmedel

ADRESS
Per Albin Hansson väg 41
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Phone: 
E-mail:
Website: http://www.skane.se/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager