Medeonföretag

Habilitering & Hjälpmedel

ADRESS
Per Albin Hansson väg 41
SE-205 12 Malmö

KONTAKT
Gull-Britt Feldt
Phone: +46 40-673 09 34
E-mail: gullbritt.feldt@skane.se
Website: http://www.skane.se/

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager