Medeons Life Science nätverk

Inspirationsföreläsning med Jennie Walldén.
Separat inbjudan har skickats ut till Medeons omvärld.
Har du inte fått inbjudan men vill komma, skicka ett email till Catrine.pauckstadt@medeon.se först till kvarn gäller.

Från datum: 2023-10-04

Till datum: 2023-10-04

E-post catrine.pauckstadt@medeon.se

Adress till evenemanget: Medeon Science Park Konferensrum: Molekylen & Magneten kl 11.30-13.00

Arrangör: Medeon

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager