SWEDISH LIFE SCIENCE INVESTOR DIGITAL MEETING 1:1 MEETING 17-18 NOVEMBER

SWEDISH LIFE SCIENCE INVESTOR DIGITAL MEETING 1:1 MEETING 17-18 NOVEMBER

Från datum: 2021-11-17

Till datum: 2021-12-18

Webbplats för evenemanget: https://swedish-life-science-meets-investors.b2match.io/home​

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager