Medeon Blogg

Pila Pharma är klar med uppstartsfasen och flyttar ut från inkubatorn

Medeonbolaget Pila Pharma går från att vara inkubatorbolag till att vara ett företag som sysselsätter ett tiotal personer på Medeon. Bolaget, som utvecklar ett nytt diabetesläkemedel, har nyligen startat ett dotterbolag i Danmark och öppnar nu för en nyemission.

Pila Pharma går in i en ny fas. Grundaren Dorte X Gram har efter tre år byggt upp en organisation som kan projektleda en läkemedelsutveckling, och kommer nu att dra igång flera nya studier. En flerdosstudie med diabetiker och ytterligare djurstudier planeras att starta nästa år. Redan nu pågår en fas I-studie i Danmark. Inför dessa aktiviteter planerar bolaget ta in extra kapital.

– Jag har tidigare lyckats attrahera privat riskkapital och därför har vi valt att öppna den nya emissionen som ska ge oss möjlighet att snabbt gå vidare till nya studier. Vi har redan finansiering för att genomföra vår pågående forskning och utveckling, men vi önskar att kunna utöka våra aktiviteter och kunna agera på nya affärsmöjligheter, säger Dorte X Gram.

Dorte X Gram flyttade till Medeons inkubator 2014 med sitt nybildade företag, och utvecklar sedan dess ett läkemedel för diabetes typ 2 som ska verka på ett helt nytt sätt jämfört med dagens. Dorte X Gram gjorde nämligen upptäckten att en blockering av den så kallade chilireceptorn – som reagerar på en substans i chilifrukten – har koppling till insulinreglering hos diabetessjuka. Hon gjorde detta fynd som anställd vid danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk men har sedan dess kunnat köpa loss rättigheterna och lägga dessa i bolaget. Rönen är patenterade för användning vid behandling av diabetes och fetma.

Förra året köpte Pila Pharma rättigheterna till en substans som påverkar chilireceptorn och som redan är testad i läkemedelssammanhang. Substansen har därför stora chanser att fungera bra som läkemedel mot diabetes typ 2. Det är en liten molekyl, till skillnad mot exempelvis ”insulin”, vilket gör att den passar bra att formulera som tablett. Just denna egenskap är viktig och gör att företagets forskning är intressant för investerare. Detta eftersom tabletter är en billigare formulering än dagens övriga diabetesmediciner och då har potential att bli en storsäljare. Dessutom kan den visa sig ha flera goda egenskaper, baserat på tidigare forskningsrön. Eftersom effektiv medicin som också är billig är något som efterfrågas mer och mer har Pila Pharmas ledning valt att ta in hälsoekonom Ulrikka Klarskov Kjær i styrelsen.

Samtidigt bygger bolaget upp ett forskningslaboratorium i Malmö för att studera mekanismerna för receptorn och substansen, och ta fram en optimal formulering av läkemedlet. Ett nystartat dotterbolag ska hantera olika forsknings- och utvecklingsstudier i Danmark.

– Vår ursprungliga plan är att göra exit av vårt projekt till ett större läkemedelsföetag senast 2019. Därför har en börsnotering inte varit ett konkret mål för bolaget. Nu när vi har etablerat en egen organisation för läkemedelsutveckling finns möjligheten att vi kör detta projektet lite längre och i så fall kommer vi kanske att ändra på våra finansieringsplaner. Eventuellt kommer vi även starta fler projekt med nya läkemedelskandidater, säger Dorte X Gram.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager