Medeonföretag

Innovosens

Innovosens develops an internet-enabled meter for diabetics. It will quickly analyze several different substances including glucose in a drop of blood. Based on the test response, the diabetic should be able to obtain scientific advice via a monitor on how he or she needs to change his diet, exercise or medication.

ADRESS
Innovosens AB
Medeon Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
SE-205 12 Malmö, 
Sweden

KONTAKT
Website: http://www.innovosens.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager