Medeonföretag

Junvikconsulting

Services includes general development aspects such as

  • preparing the project for financing or due dilligence
  • identify gaps in data packages
  • target product profile or Scientific Advice support

Activites in clinical development includes e.g. strategy, study deign, medical writing (Investigator´s Brochure, study protocol, briefing material).”

 

KONTAKT
Early development advisor Christina Junvik
T +46 739257031
christina@junvikconsulting.com
www.junvikconsulting.com

ADRESS
Junvik Consulting AB
Medeon Science Park
SE-205 12 Malmö

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager