Medeon Blogg

Nytt Medeonbolag stärker individer och företagsteam

Simon Lundegard är Gallupcertifierad styrkebaserad coach samt ICF Diplomerad coach. Han erbjuder coaching inom personlig utveckling till individer och grupper som vill öka prestation och välmående. Hans fokus är att frigöra människors självbegränsningar och stärka deras naturliga förmågor. För tillfället testas hans erbjudande av ett Malmöföretag och några privatpersoner.

Medeonbolaget VVR Coaching, där VVR står för Våga Vägra Rädsla, grundades förra året av Simon Lundegard. Då hade han själv vågat ta klivet från en fast tjänst på Medeonföretaget Galenica till att starta eget bolag. Bolaget ska hjälpa människor att utvecklas genom att identifiera deras styrkor och rädslor. Genom att medvetet vidareutveckla styrkorna får man ett mångdubbelt bättre resultat, enligt Simon Lundegard, som även anser att man levererar och mår bäst om man får göra det man innerst inne vill och är duktig på.

– Vi vet ofta vad vi vill göra men vågar inte ta steget. Man behöver utmana den rädslan för att må bättre på ett individuellt plan och få ut det bästa av sig själv eller gruppen. Jag är själv ett exempel på detta: bara för att jag är utbildad civilingenjör måste jag inte vara kvar inom yrket. Man ska inte känna sig låst utan utmana de rädslor som hindrar oss att leva det liv vi önskar, säger han.

Karriärbytet
Några år efter sin examen från LTH funderade Simon Lundegard på vad han egentligen ville göra i sitt liv. Han sökte sig till olika kurser, poddar och böcker inom området personlig utveckling, och insåg snart vad han vill åstadkomma samt vilka hans främsta styrkor är. Han vågade byta yrke. På samma sätt vill han nu hjälpa andra till självinsikt och att leva det liv de vill.

– Jag vill att mitt liv ska göra ett avtryck och för mig innebär det att hjälpa andra människor. Visserligen arbetade jag tidigare med läkemedel som hjälper sjuka, men insåg senare att jag ville jobba ännu närmare människor. Oavsett vad man pratar om – AI, sjukvård eller politik – finns det alltid en människa bakom rollen. En människa som skriver koden, som vårdar patienten eller bestämmer den nya lagen. Om den människan är trygg och självmedveten blir produkten eller tjänsten bättre. Jag ser därför människan som roten och om vi kan lösa problem där behöver vi inte arbete med symptomlindring senare, berättar han.

VVR Coaching finns på Medeons inkubator där Simon Lundegard får stöd för att utveckla bolaget.

– Jag får affärsrådgivning och råd inom sådant som konceptpaketering, prissättning, marknadsföring. De har även jättebra föreläsningar, säger han.

Erbjudandet
Simon Lundegard coachar och hjälper individer och grupper att vidareutvecklas. Han låter dem identifiera sina främsta förmågor med hjälp av CliftonsStrengths som licensieras från Gallup och håller gruppövningar som handlar om styrkor, motivation och drivkraft. Till skillnad från många andra personlighetstester ger CliftonsStrengths en unik profil för varje individ genom att identifiera ”talanger” och föreslår sedan hur dessa kan förbättras. Det finns ett tydligt fokus och plan för hur man ska gå vidare efter testet och inte bara lägga det i en låda och glömma bort det.

Testet kan hjälpa organisationer att få bättre företagskultur, samarbete och prestation. Det togs fram under 1990-talet för att påvisa vårt naturliga sätt att tänka, känna och bete oss så att man sedan kan använda detta för att prestera på bästa sätt. I dag har över 27 miljoner människor i hela världen gjort testet.

– Jag arbetar med människan bakom arbetsrollen gentemot företag, vilket ska ses som en långsiktig investering för bolagen. När personalen får göra det de är duktiga på blir resultat, engagemang och välmående mycket bättre. Framför allt bevisar styrkebaserad utveckling att det inte är någon motsättning mellan att må bra på jobbet och att prestera på topp, säger Simon Lundegard.

Så här säger Malmöbolaget som arbetat med Simon: VVR Coaching hjälpte vår ledargrupp att utifrån verktyget CliftonStrengths lära känna oss själva bättre och hur vi kan använda våra individuella styrkor till att skapa ett ännu starkare team.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager