Medeon Blogg

Framtidens kött utvecklas på Medeon Labs

Malmöbaserade uppstartsbolaget Re:meat är ny hyresgäst i Medeons laboratorier. Bolaget utvecklar processer för att tillverka nötfärs utan att behöva slakta några djur. Visionen är att om fem år kunna bygga fabriker som producerar 10.000 ton köttfärs per år.

Detta låter som science fiction, men tekniken som Re:meat använder liknar den som används för att producera vanlig bagerijäst, sådan som vi köper i 50 gramspaket. Re:meat startar med några få celler från muskeln hos ett köttdjur. Provet tas på samma sätt som vid vävnadsprov av leverfläckar. Därefter odlas cellerna och växer i näringsrik buljong tills ett mycket stort antal celler erhålls i form av köttfärs. Processen liknar den odling som används för att göra bland annat öl, kimchi och yoghurt.

Inte ännu ett köttsubstitut

– Trenden går mot att allt fler väljer vegetariska alternativ till kött, motiverade av miljömässiga och etiska aspekter. Istället för att använda vegetabiliska råvaror vill vi ta fram ett alternativ som faktiskt består av kött, smakar gott och inte har samma stora miljöpåverkan som djuruppfödning, säger Marie Gibbons, CSO och medgrundare av Re:meat, och fortsätter:
– Det är avgörande för vårt utvecklingsarbete att ha denna möjlighet att hyra labbplats på Medeon Labs cellodlingslaboratorium som är utrustad med all avancerad instrumentering vi behöver. Re:meat fokuserar på att producera nötfärs, medan de flesta andra företag i branschen siktar på att försöka ta fram hela köttprodukter.

– Vårt beslut baseras på statistik som visar att 40 procent av nötköttet som konsumeras i Europa är malet kött, och att köttdjursuppfödning står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, säger Marie Gibbons.

Fokus på sänkt kostnad

Forskning kring möjligheterna att odla kött startade 2003 när NASA odlade guldfiskkött, och 2013 presenterade en holländsk forskargrupp världens första hamburgare bestående av odlat kött.

Utvecklingsarbete sker i ett stort antal småföretag och forskargrupper, men fram tills nyligen fick odlat kött endast säljas i Singapore.

– Tidigare i somras nåddes en viktig milstolpe: FDA godkände försäljning av odlat kött i USA, vilket öppnar upp branschens möjligheter. Men fortfarande är dagens produktionspris ett stort hinder för genombrott, nuvarande kostnader är extremt höga. Vårt tillvägagångssätt är att utveckla och optimera produktionsprocessen. Målet är att nå en produktionskostnad som bara är en tiondel av dagens, berättar Marie Gibbons.

Marie Gibbons har arbetat med köttodling i åtta år. Hon har en Masterexamen i Cultivated Meat Technology från North Carolina State University. Studierna följdes av en forskartjänst vid Harvard Medical School och anställning på det USA-baserade företaget Joined Upside Food. Hon grundade Re:meat AB 2022 tillsammans med Jacob Peterson, VD, och Gittan Schiöld, affärsutvecklingschef.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager