Medeon Blogg

Ny styrelseordförande med visioner för Medeon

Malmö stads vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden Arwin Sohrabi är ny styrelseordförande för Medeon sedan april i år. Hans långsiktiga vision är att skapa ett sammanhängande life science-område i Malmö, med Medeon som nav, för att få ännu fler synergier mellan bland annat akademi, näringsliv och sjukvård.

– Jag vill se ett större grepp kring det stora geografiska området runt Medeon med verksamheter som har fokus på hälsofrämjande insatser. Det kan utgöra ett ”Health Innovation District”, säger Arwin Sohrabi.

Nyckelbransch i Malmö

Arwin Sohrabi betonar att life science-branschen är en av Malmös viktigaste industrisektorer, med god tillväxt, och att Medeon spelar en viktig roll.

– Medeons verksamhet fungerar bra redan i dag, och vi i styrelsen och kommunen vill ge förutsättningar för att Medeon kan bli ännu bättre. Här finns alla förutsättningar med ett väletablerat varumärke, skicklig personal och upparbetade kontaktnät i det större life science-klustret Sydsverige - östra Danmark. Ulf G Andersson, vd för Medeon, är ju till exempel även vice ordförande för Medicon Valley Alliance, svensk-danska
medlemsorganisationen för företag, universitet och andra organisationer inom life science. Jag ämnar fortsätta att utveckla den goda dialogen med både Köpenhamn och Lund, säger han och fortsätter:

– Utan Medeon tror jag vi hade haft en svagare life science-sektor i Malmö, exempelvis kan enskilda personer och mindre nya verksamheter som finns i Medeons inkubator få draghjälp  genom nätverket och de större bolagen som finns här.

Konkreta expansionsplaner

På kortare sikt vill kommunen utveckla stadsdelen Västra Flensburg där Medeon är beläget, något som skulle ge Medeon expansionsmöjligheter.
– Stadsdelen ligger centralt och är viktig för Malmös utveckling. Medeon får enligt förslaget möjlighet att bygga ut drygt 50 000 kvadratmeter vilket är mer än en fördubbling av arean. Förslaget är ute på samråd och ett beslut i stadsbyggnadsnämnden tas troligen i början av 2024. Därefter ska vi behandla det i kommunfullmäktige, säger Arwin Sohrabi. Arwin Sohrabi är född och uppvuxen i Malmö, utbildad civilingenjör i teknisk matematik vid LTH i Lund, och är managementkonsult i Köpenhamn. Han startade sin politikerbana för drygt tio år sedan som politisk sekreterare i stadshuset, följt av positionen som vice ordförande i miljönämnden och en kortare period som tillförordnad riksdagsledamot (S).
– Vi har alla de ”bra korten” för Medeons utveckling och nu ska vi se till att ”spela dem rätt”. Jag ser fram emot att ha dialoger med Medeonmedlemmarna, få höra deras tankar om framtiden och värdet för dem att finnas här i Medeons gemenskap, säger han.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager