Medeon Blogg

Läkemedel som hämmar bildning av metastaser

Wnt Research utvecklar en ny typ av cancerläkemedel som har visat lovande resultat när det gäller att kraftigt minska spridningen av tumörer i kroppen. Detta gäller för våra vanligaste cancerformer och skulle kunna minska dödligheten i dessa sjukdomar avsevärt. Substansen testas nu på cancerpatienter.

Var tredje person kommer att drabbas av cancer under sin livstid, statistiskt sett. Det är framförallt när cancerceller sprids i kroppen och bildar metastaser som sjukdomen kan bli dödlig. Wnt Research utvecklar ett läkemedel som i labbstudier hämmar bildningen av metastaser vid tre av de fyra vanligaste cancerformerna: tjocktarms-, bröst- och prostatacancer. I dag finns det inget läkemedel på marknaden som klarar av detta, enligt bolagets vd Henrik Lawaetz.

– Vår läkemedelskandidat bygger på ett kroppseget protein och ska användas i kompletterande syfte, som att ge insulin till en diabetiker, fylla på med något som borde finnas i kroppen. Medicinen ska hämma bildningen av metastaser men kan inte ta död på cancern, utan ska kombineras med läkemedel som gör det, säger han.

Det är professor Tommy Andersson vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet som ligger bakom upptäckten. Proteinet som han hittade i tumörvävnad var Wnt-5a. Tommy Andersson och hans forskargrupp fick idén att proteinets roll kanske är att styra hur enskilda tumörceller rör sig runt i kroppen, för att fastna och bilda metastaser.

De undersökte om det fanns ett samband mellan mängden protein i tumörvävnaden och cancerprognosen. Studier på vävnadsprov från ett stort antal patienter flera år tillbaka visade ett tydligt resultat: ju större mängd Wnt-5a i tumörvävnaden desto bättre överlevnad för patienterna.

När sambandet var bevisat undersökte de om det här kroppsegna proteinet skulle kunna användas som läkemedel. Men i sin ursprungliga form är proteinet för stort – det skulle vara svårt att få fram läkemedlet till rätt plats i kroppen. Genom datorsimuleringar och praktiska försök identifierade de till slut en mycket kort del av proteinet som bar de önskade egenskaperna. Denna del har de gått vidare med i utvecklingen.

– Studier på möss har visat att vår läkemedelskandidat ger en 70-90 procentig minskning av metastaser, både till antal och storlek. Vi planerar att starta kliniska fas II-studier med patienter som har tjocktarmscancer senare i år, säger han.

Bolaget har nyligen flyttat in i Medeons inkubator, och Henrik Lawaetz uppskattar att sitta nära andra företag som håller på med hälsa och läkemedel.

– Vi satt tidigare i ett vanligt kontor i Malmö, men här är mycket bättre, jag uppskattar interaktionen med kollegor från andra hälsobolag och Medeons övriga nätverk. Det saknades där vi satt tidigare, säger Henrik Lawaetz, som har en bakgrund som verksam läkare och från industrin, bland annat från Pharmacia och Novo Nordisk. Bolaget bildades 2007 och är noterat på Aktietorget.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager