VDD - Världsdiabetesdagen i Skåne

Från datum: 2024-11-14

Till datum: 2024-11-14

Adress till evenemanget: Forskningscentrum CRC, Clinical Research Centre Jan Waldenströms gata 35 205 02 Malmö

Webbplats för evenemanget: https://vddskane.com

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager