Dent2Health

Dent2Health

Bridging oral and systemic health

Orala biomarkörer kan ge viktig information om både vår munhälsa och vår allmänhälsa. På Dent2Health den 26 oktober i Malmö kommer vi att utforska möjligheterna kring orala biomarkörer.

Eventet består av presentationer, intervjuer, paneldiskussion och är ett utmärkt tillfälle att träffa verksamma inom området.

Vem riktar sig konferensen till?
Målgruppen för denna konferens är forskare, kliniker och företag med intresse för utveckling av framtidens metoder och verktyg för screening i munhålan.


Program

09.00
Registrering och kaffe
09.30
Välkomna och introduktion
Lisa Kirsebom, moderator och Magdalena Almén projektledare Dent2Health
09.40
World-first needle-free diabetes test
Paul Dastoor, Professor, University of Newcastle, Australia
10.20
Kaffepaus
10.40
Saliv som diagnostiskt redskap – möjligheter och begränsningar
Anne Marie Lynge Pedersen, Professor, University of Copenhagen
11.20
Klinisk forskning ur ett Folktandvårdsperspektiv
Henrik M Jansson, Tandvårdschef Specialisttandvård och Forskning, Folktandvården Skåne
12.00
Lunch
13.00
Tvärprofessionell samverkan mellan tandvård och primärvård för tidig upptäckt av typ 2 diabetes - effekter av selektiv screening
Anders Lindunger, Klinikchef, Folktandvården Stockholm, Doktorand Karolinska Institutet
13.40
Biomarkers for risk assessment in oral disease
Julia Davies, Professor, Malmö universitet
14.20
Kaffepaus
14.40
Point of care diagnostics for fragile settings
Giulia Gaudenzi, Postdoktor, Karolinska Institutet
15.20
God munhälsa ger ökad livslängd!
Björn Klinge, Professor, Malmö universitet, Professor Em. Karolinska Institutet
15.35
Paneldiskussion - Framtidens metoder och verktyg för screening i munhålan.
15.55
Summering


Talare

Björn Klinge

Professor, Malmö universitet, Professor Em. Karolinska Institutet

Giulia Gaudenzi

Researcher, Karolinska Institutet

Henrik Jansson

Tandvårdschef Specialisttandvård och Forskning, Folktandvården Skåne

Julia Davies

Professor, Malmö universitet

Anne MarieLynge Pedersen

Professor, University of Copenhagen

Anders Lindunger

Folktandvården Stockholm, Doktorand Karolinska Institutet

Paul Dastoor

Professor, University of Newcastle, Australia

Lisa Kirsebom

Moderator

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager