Forskningsparken för oss inom life science i Malmö

Vårt fokus

Aktuellt på Medeon

Medeons arrangemang Datum
M-Walk 2024-01-08  
Life Science Pitch Day 2024-05-23  
M-After Work (1) 2024-05-30  
Life Science Malmö (1) 2024-06-11  
M-Frukost (3) 2024-09-12  
NLSDays, Nordic Life Science Days (1) 2024-09-18  
The 3rd Dent2Health conference 2024-10-09  
Externa event Datum

Medeon blogg

2024-02-29

Aktuell krönika

Nu ser vi fram emot våren som är en tid av förnyelse och hopp, dagarna blir längre och temperaturen mildras, och den lämnar oss med en känsla av optimism inför de ljusa månaderna som väntar.

2024-02-28

Nytt efterlängtat hjälpmedel för tandläkare

Kar-in-vent är ett av de senaste företagen i Medeons inkubator och har grundats av Karin Magnusson, en erfaren tandläkare med nära 40 års klinisk erfarenhet. Bolaget utvecklar Tjeeec, ett banbrytande medicintekniskt hjälpmedel designat för att underlätta tandläkares arbete vid en rad vanliga behandlingar.

2024-02-28

Re:meat advances at Medeon Lab with its cultivated meat process

Exciting developments are underway at Medeon's well-equipped laboratories. The innovative company Re:meat is optimizing and scaling up its process for producing cultivated minced beef. Cultivated meat is produced similar to beer in a brewery environment and has up to 92% lower climate footprint than conventional meat. The meat is produced from animal cells and is harvested as a minced meat.

Medeon är en viktig life science-nod med sin centrala placering och specifika nätverk som erbjuder en av Öresundsregionens bästa tillväxtmiljöer för företagande och främjar utbytet mellan akademi, det offentliga och näringslivet.

Catrine Pauckstadt
Communications Manager