AKTUELLT

Nyheter

2017-12-13 00:00
Akutsyster – bilburen sjuksköterska som gör hembesök i Malmö
Nybildade Medeonbolaget Akutsyster erbjuder hembesök av legitimerade sjuksköterskor till sjuka människor runt om i Malmö. Med sig i bilen har sjuksköterskan ett mobilt laboratorium, med några kompakta analysinstrument, för att få snabba analyssvar. Dessutom är några läkare knutna till bolaget för att kunna skriva ut recept till patienterna. 

Akutsyster grundades i september i år av sjuksköterskorna Virginia Viveros och Maria Ulvesten. Det var för att fylla ett behov för patienter som inte får tid på vårdcentral så snabbt som de själva önskar, eller inte kan få hjälp från hemsjukvården – exempelvis på grund av att de enligt kommunen borde ha möjlighet att själva ta sig till den allmänna vården. Dessutom är det många personer som upplever att det blir för jobbigt att själva transportera sig till vårdcentralen av olika orsaker, enligt bolagets vd Virginia Viveros.

 – Akutsyster är ett komplement till den offentliga vården. Vi ger patienten fullt fokus i en halvtimme och kan exempelvis lägga om sår, kontrollera vitala funktioner, så som blodtryck och puls, eller skicka patienterna vidare till läkare om så behövs. Vi har skrivit avtal med några läkare. Om våra tester visar att patienten behöver läkemedel så kan vi kontakta dessa som då kan ringa in ett recept till Apotek, säger hon.

Bolaget har tre legitimerade sjuksköterskor, var och en med över 20 års erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom olika discipliner. Förutom hembesök erbjuder de telefonrådgivning. Alla aktiviteter dokumenteras i ett journalsystem som används inom vården och uppfyller Socialstyrelsens krav.

Akutsyster har precis börjat ta in kunder, och grundarna ser stora möjligheter till utveckling av bolaget åt olika håll.

– Under det första halvåret får vi se vartåt vi kan utveckla bolaget. Det beror på vilka behov våra kunder har. Om vi märker att många kunder vill ha hembesök av till exempel sjukgymnast eller läkare, så kan vi tänka oss att utöka våra tjänster. Och vi hoppas förstås få återkommande kunder och kunna öka våra öppettider, säger Virginia Viveros.

Det finns bara några enstaka liknande tjänster i Sverige, uppger Maria Ulvesten. Bland annat startades Systerbilen på Näset år 2011 i Vellinge kommun, men det bolaget har sedan dess dragit ner på sin verksamhet.

– Kvinnan som grundade bolaget har berättat att hon troligen var för tidigt ute på marknaden med denna typ av tjänster. Men vi märker att vi ligger helt rätt i tiden: nu är det vanligare med privata vårdalternativ – människor är vana att betala för privata sjukförsäkringar och kontakta läkare via app – så steget är inte långt för kunderna att ringa till oss, säger Maria Ulvesten.

– Det första vi gjorde när vi startade bolaget var att söka oss till Medeon. Det är här det händer, det är här vård- och hälsobolagen finns, med människor som gjort en liknande resa som vi ska göra. Vi har fått bra vägledning och ett enormt nätverk. Det märks att det krävs ett helt annat sätt att tänka när man ska driva företag. Det är lite mer fyrkantigt inom Regionen, fortsätter hon.

2013-08-13


I samarbete med Medeonföretaget "Klaraskolan" har den norska specialpedagogen och författarinnan Lisbeth Iglum Rönhovde bjudits in att föreläsa för skolpersonal.
2013-02-11


Vinnare av Malmö stads Näringslivspris inom life science 2012 blev medeonföretaget Galenica och Ronnie Wallin.
2012-10-29
I dagarna har vi lanserat Medeons nya webbapp till smartphones, en mobilversion av hemsidan som gör det extra enkelt att följa oss även i din telefon.

Där kan du bland annat läsa senaste nyheterna, maila oss eller följa oss på Facebook. Det finns även en karta som visar var vi finns om du skall besöka oss.
2012-05-24

Malmö 2012-05-24 – Årets Medeonstipendium gick till den lovande diabetesforskaren Professor Lena Eliasson. Stipendiet, som är på 25.000 kronor, sponsras av Sparbanken Öresund och delas ut för andra året i rad i samband med Medeondagen på Medeon Science Park i Malmö. Stipendiet riktar sig till unga, lovande diabetesforskare vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö.

Från vänster Johanna Rubendahl Sparbanken Öresund, Medeonstipendiat Lena Eliasson LUDC och Bengt Lövdén Medeon Science Park.

2012-05-21
Under Medeondagen den 24 maj delas Medeonstipendiet ut. Stipendiet riktar sig till unga, lovande diabetesforskare vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö

Stipendiaten utses genom en nomineringsgrupp som består av representanter från Sparbanken Öresund, Medeon Science Park och Clinical Reserach Center. Enskilda personer, organisationer och nomineringsgruppen kan föreslå stipendiater.
2012-04-23
Den 23-25 aril går Sveriges Innovationsriksdag av stapeln i Jönköping. Sveriges Innovationsriksdag är namnet på SISP – Swedish Incubators & Science Parks – årskonferens.
2012-03-13
Malmö står i år värd för ett av Skandinaviens största investerarmöte inom life science. Över 40 presenterande bolag söker kontakt för försäljning, in- och utlicensiering och samarbeten med investerare från Europa, USA och Japan. 300-400 deltagare beräknas besöka Life Science Investment Day Scandinavia. Huvudarrangör är branschorganisationen SwedenBIO tillsammans med bla Malmö Stad, Det Medicinska Malmö och Invest in Skåne.
2012-02-28
Igår var det Näringslivsgala i Malmö för tionde året i rad.

Kalendarium