AKTUELLT

Nyheter

2017-06-13 00:00
Läkemedel som hämmar bildning av metastaser

Wnt Research utvecklar en ny typ av cancerläkemedel som har visat lovande resultat när det gäller att kraftigt minska spridningen av tumörer i kroppen. Detta gäller för våra vanligaste cancerformer och skulle kunna minska dödligheten i dessa sjukdomar avsevärt. Substansen testas nu på cancerpatienter.

Var tredje person kommer att drabbas av cancer under sin livstid, statistiskt sett. Det är framförallt när cancerceller sprids i kroppen och bildar metastaser som sjukdomen kan bli dödlig. Wnt Research utvecklar ett läkemedel som i labbstudier hämmar bildningen av metastaser vid tre av de fyra vanligaste cancerformerna: tjocktarms-, bröst- och prostatacancer. I dag finns det inget läkemedel på marknaden som klarar av detta, enligt bolagets vd Henrik Lawaetz.

– Vår läkemedelskandidat bygger på ett kroppseget protein och ska användas i kompletterande syfte, som att ge insulin till en diabetiker, fylla på med något som borde finnas i kroppen. Medicinen ska hämma bildningen av metastaser men kan inte ta död på cancern, utan ska kombineras med läkemedel som gör det, säger han.

Det är professor Tommy Andersson vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet som ligger bakom upptäckten. Proteinet som han hittade i tumörvävnad var Wnt-5a. Tommy Andersson och hans forskargrupp fick idén att proteinets roll kanske är att styra hur enskilda tumörceller rör sig runt i kroppen, för att fastna och bilda metastaser.

De undersökte om det fanns ett samband mellan mängden protein i tumörvävnaden och cancerprognosen. Studier på vävnadsprov från ett stort antal patienter flera år tillbaka visade ett tydligt resultat: ju större mängd Wnt-5a i tumörvävnaden desto bättre överlevnad för patienterna.

När sambandet var bevisat undersökte de om det här kroppsegna proteinet skulle kunna användas som läkemedel. Men i sin ursprungliga form är proteinet för stort – det skulle vara svårt att få fram läkemedlet till rätt plats i kroppen. Genom datorsimuleringar och praktiska försök identifierade de till slut en mycket kort del av proteinet som bar de önskade egenskaperna. Denna del har de gått vidare med i utvecklingen.

– Studier på möss har visat att vår läkemedelskandidat ger en 70-90 procentig minskning av metastaser, både till antal och storlek. Vi planerar att starta kliniska fas II-studier med patienter som har tjocktarmscancer senare i år, säger han.

Bolaget har nyligen flyttat in i Medeons inkubator, och Henrik Lawaetz uppskattar att sitta nära andra företag som håller på med hälsa och läkemedel.

– Vi satt tidigare i ett vanligt kontor i Malmö, men här är mycket bättre, jag uppskattar interaktionen med kollegor från andra hälsobolag och Medeons övriga nätverk. Det saknades där vi satt tidigare, säger Henrik Lawaetz, som har en bakgrund som verksam läkare och från industrin, bland annat från Pharmacia och Novo Nordisk. Bolaget bildades 2007 och är noterat på Aktietorget.

2013-08-13


I samarbete med Medeonföretaget "Klaraskolan" har den norska specialpedagogen och författarinnan Lisbeth Iglum Rönhovde bjudits in att föreläsa för skolpersonal.
2013-02-11


Vinnare av Malmö stads Näringslivspris inom life science 2012 blev medeonföretaget Galenica och Ronnie Wallin.
2012-10-29
I dagarna har vi lanserat Medeons nya webbapp till smartphones, en mobilversion av hemsidan som gör det extra enkelt att följa oss även i din telefon.

Där kan du bland annat läsa senaste nyheterna, maila oss eller följa oss på Facebook. Det finns även en karta som visar var vi finns om du skall besöka oss.
2012-05-24

Malmö 2012-05-24 – Årets Medeonstipendium gick till den lovande diabetesforskaren Professor Lena Eliasson. Stipendiet, som är på 25.000 kronor, sponsras av Sparbanken Öresund och delas ut för andra året i rad i samband med Medeondagen på Medeon Science Park i Malmö. Stipendiet riktar sig till unga, lovande diabetesforskare vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö.

Från vänster Johanna Rubendahl Sparbanken Öresund, Medeonstipendiat Lena Eliasson LUDC och Bengt Lövdén Medeon Science Park.

2012-05-21
Under Medeondagen den 24 maj delas Medeonstipendiet ut. Stipendiet riktar sig till unga, lovande diabetesforskare vid Clinical Research Center (CRC) i Malmö

Stipendiaten utses genom en nomineringsgrupp som består av representanter från Sparbanken Öresund, Medeon Science Park och Clinical Reserach Center. Enskilda personer, organisationer och nomineringsgruppen kan föreslå stipendiater.
2012-04-23
Den 23-25 aril går Sveriges Innovationsriksdag av stapeln i Jönköping. Sveriges Innovationsriksdag är namnet på SISP – Swedish Incubators & Science Parks – årskonferens.
2012-03-13
Malmö står i år värd för ett av Skandinaviens största investerarmöte inom life science. Över 40 presenterande bolag söker kontakt för försäljning, in- och utlicensiering och samarbeten med investerare från Europa, USA och Japan. 300-400 deltagare beräknas besöka Life Science Investment Day Scandinavia. Huvudarrangör är branschorganisationen SwedenBIO tillsammans med bla Malmö Stad, Det Medicinska Malmö och Invest in Skåne.
2012-02-28
Igår var det Näringslivsgala i Malmö för tionde året i rad.

Kalendarium

2018-03-05