VÅRA TJÄNSTER
 

NÄTVERK ÖVER GRÄNSERNA

Medeons nätverk främjar utbytet mellan forskare, vårdanställda och företagare inom Life Science. Våra populära nätverksträffar skapar många värdefulla forsknings- och affärsförbindelser och är kostnadsfritt.
   
  DRYGT SEXHUNDRA MEDLEMMAR
För att bli medlem i
Medeons Life Science nätverk krävs att ditt företag är verksamt inom life sience-området. Anställda på Malmö högskola samt Skånes universitetssjukhus är också välkomna. Du måste ha ett aktivt intresse för utvecklingsfrågorna inom forskning och näringsliv.

Genom Medeons Life Science nätverk möts vi fyra gånger per år för att lyssna på intressanta föreläsare och företagsledare. Några exempel på teman som varit: - Att leva med diabetes, - Friskt, sjukt, hälsa & mat, - ESS Scandinavia, Neutroner för Life Science, - Håll balansen & var rädd om livet.
Med nätverksaktiviteter bidrar forskningsparken till att öppna dörrar och knyta kontakter mellan företagen i parken och universiteten.

Vårens nätverksseminarium 2016 är planerade till den          15 mars och den 21 april. 
Höstens till september och november. Vi börjar kl 16.00 med en inbjuden gäst som föreläser, därefter blir det mingel och tilltugg. Vi håller på till ca 18.00. Seminariet är kostnadsfritt. Är det morgonseminarier, börjar de ca kl 08.00 och avslutas senast kl 10.00. Separat inbjudan skickas ut till medlemmarna.

Har du intresse av att gå med i Medeons Life Science-nätverk fyll i ansökningsformuläret ute i högerkolumnen så återkommer vi med svar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDGALLERI


Se bilder från våra populära nätverksträffar här»

SEXHUNDRA NYA MÖJLIGHETER
Genom vårt nätverk bidrar Medeon till att
öppna dörrar och knyta kontakter.

Läs mer

BLI MEDLEM HÄR
Klicka här för att bli medlem i Medeons Life Science-nätverk>>

MER INFORMATION
catrine.pauckstadt@medeon.se
Tel 040-321022