Forskningsparken för oss inom life science

En mötesplats för alla inom life science

Kalendarium

2018-03-05

Medeon på Facebook

Profiler

Medeonbolaget Pila Pharma går från att vara inkubatorbolag till att vara ett företag som sysselsätter ett tiotal personer på Medeon. Bolaget, som utvecklar ett nytt diabetesläkemedel, har nyligen startat ett dotterbolag i Danmark och öppnar nu för en nyemission.
Nybildade Medeonbolaget Akutsyster erbjuder hembesök av legitimerade sjuksköterskor till sjuka människor runt om i Malmö. Med sig i bilen har sjuksköterskan ett mobilt laboratorium, med några kompakta analysinstrument, för att få snabba analyssvar. Dessutom är några läkare knutna till bolaget för att kunna skriva ut recept till patienterna. 

Medeon Stipendiet

   

Medeonstipendiat 2017, docent Malin Fex.
Medeon Dagen där Medeonstipendiet delas ut
arrangeras det här året i samband med
VDD, Världsdiabetesdagen 
https://vddmalmo.com,
söndagen den 5 november på Malmö Live

Läs mer»Medeons 30-årsjubileum 2015


Den 27 maj var det dags för Medeons 30-års jubileum! Över 170 personer samlades för att fira Medeon. Det var allt från fd vd, grundare av Medeon till Medeonföretag, partners och personer i dess omvärld som kom för att fira.
Läs mer»

Omvärldsbevakning

Ett av våra företag

Evenemang Datum och tid
LMA_logo_kalendarium.jpg 2018.03.20 - Kl 08:30
LMA_logo_kalendarium.jpg 2018.04.24 - Kl 08:30