Forskningsparken för oss inom life science

En mötesplats för alla inom life science

Kalendarium

Medeon på Facebook

Profiler

Wnt Research utvecklar en ny typ av cancerläkemedel som har visat lovande resultat när det gäller att kraftigt minska spridningen av tumörer i kroppen. Detta gäller för våra vanligaste cancerformer och skulle kunna minska dödligheten i dessa sjukdomar avsevärt. Substansen testas nu på cancerpatienter.

Medeonbolaget CheckUp har utvecklat en uppkopplad och mobil provtagningscentral. Den ryms i en väska och finns ute på vårdcentraler i sex landsting. Patienter och läkare är mycket nöjda, men vården i stort är inte riktigt mogen än för e-hälsa på bred front, menar bolagets vd Arne Viktorsson.

Medeon Dagen

 
Medeon Dagen arrangerades det här året i samband med AIMday Diabetes måndagen den 26 september på CRC i Aulan, SUS i Malmö. Vi gratulerar "Medeonstipendiaten" PhD associate professor Ola Hansson.
Läs mer»

Medeons 30-årsjubileum 2015


Den 27 maj var det dags för Medeons 30-års jubileum! Över 170 personer samlades för att fira Medeon. Det var allt från fd vd, grundare av Medeon till Medeonföretag, partners och personer i dess omvärld som kom för att fira.
Läs mer»

Omvärldsbevakning

Ett av våra företag

Evenemang Datum och tid
Savethedate.png 2017.09.12 - Kl 07:30
LUCE.gif 2017.09.20 - Kl 09:00