OM MEDEON

NÄTVERKSPARTNERS

Awapatent
Awapatent är en heltäckande affärspartner inom immaterialrätt. Vi hjälper våra kunder att etablera, försvara och kommersialisera immateriella tillgångar för att skapa bästa möjliga avkastning på dessa tillgångar.

Kontaktperson: Sandra Lindvall
Webb:http://www.awapatent.com


Deloitte
Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1000 medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, management konsulting, implementering av verksamhetssystem och outsourcing av ekonomifunktioner.

Kontaktperson: Elna Lembrér Åström
Webb: http://www.deloitte.se/


Moll Wendén Advokatbyrå
Erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till stora och medelstora företag. Våra kunder är oftast välkända och finns inom alla branscher. Med vår bas i Malmö tar vi en aktiv roll i den regionala näringslivsutvecklingen. Bland annat genom vårt engagemang för  start-up bolag och unga entreprenörer samt genom olika samarbeten. MOLL WENDÉN har lång erfarenhet av affärsjuridiskt arbete och vi arbetar lika ofta internationellt som nationellt.
   
                                                                                                                                                                            
Kontaktperson: Stefan Wendén
Webb: http://www.mollwenden.se/


SEB
Vi följer dig hela vägen från idé till eget företag, och har anpassade lösningar grundat på företagets nuvarande och kommande behov.
Vi blev av Finansbarometern utsedda till Sveriges småföretagsbank 2012 för våra satsningar på attraktiva lösningar för företag och företagare, och är den ledande nordiska affärsbanken.

Kontaktperson: Arian Shwan
Webb: http://www.seb.se
Facebook: htttp://www.facebook.com/sebsverige


SCIENCE PARK PARTNERS

Karolinska Institutet Science Park
Sahlgrenska Science ParkSAMARBETSPARTNERS

Lunds universitet
Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar ca 5 500 personer - lärare, forskare, administrativ och teknisk personal - och här finns ungefär 38 000 studenter.
Lunds universitet

LUDC, Lunds universitets DiabetescenterMalmö högskola 

Malmö högskola växer snabbt och har 22 000 studenter och över 1 400 anställda. Högskolan har ett omfattande utbud av kurser på deltid och underlättar därmed för redan yrkesverksamma att vidareutbilda sig. 
Malmö högskola Medicon Valley Alliance

Organisationen Medicon Valley Alliance som skapar samverkan mellan life science industrin, sjukhus och universitet, har som vision att göra regionen till den mest dynamiska och attraktiva i Europa för aktiviteter inom life science  området. 
Medicon Valley Alliance

Skånes universitetssjukhus Malmö
 
Skånes universitetssjukhus Malmö är världsledande inom en rad forskningsområden, till exempel koagulationsforskning där banbrytande arbete lett till ökad livslängd och livskvalitet för blödarsjuka. Diabetesforskningen är ett annat internationellt profilområde inom vilket Skånes universitetssjukhus Malmö blivit uppmärksammat. Sjukhuset är det enda i Europa med en egen professur i handkirurgi. Här finns också högtstående plastikkirurgi och avancerad ryggkirurgi. Samhällsmedicinska institutionen och den socialmedicinska avdelningen är ett av Nordens ledande centra för forskning kring ohälsans orsaker och utbredning. Idag är drygt 50 professorer verksamma på Skånes universitetssjukhus Malmö. Inom sjukhusområdet finns idag det nya kliniska forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) som är en attraktiv forskningsmiljö mitt i Malmö med uppgift att bidra till att människors hälsa förbättras i världen. Genom att ge forskningen bästa möjliga förutsättningar kan nya medicinska upptäckter omsättas i förbättrad diagnostik och behandling och förebyggande hälsovård.

CRC, Clinical Research Center


Southern Sweden Going Global
Ett 3-årigt projekt som drivs av Invest in Skåne, Medeon Science Park & Incubator & SmiLe Incubator. Fokus är att hjälpa   
mindre life science företag i Skåne att nå ut till en global arena.