OM MEDEON

HISTORIA

Ett projekt som tog endast 10 månader att förverkliga från en idé

- Konstituerande sammanträde för Ideon-Malmö styrelsen den 8 januari 1985 med följande styrelseledamöter:

o Landshövding Bertil Göransson
o Direktör Gunnar Sandberg
o Universitetsdirektör Sverker Oredsson
o Professor Per-Olof Glantz
o Samtliga utsedda av SUN

Ledamöter utsedda av Malmö stad

o KR Staffan Vallin
o KR Joakim Ollén
o Byråarkitekt Ilmar Reepalu

Med på mötet var också
- Direktör Sven-Thore Holm och Dir. Ulf Andersson
- Professor Sven-Erik Bergentz
- Överingenjör Håkan Zätmark
- Docent Ulf Rothman
- Avd.dir. Mats Öhrström

Verksamhetsidén för Ideon Malmö formulerades:

Etablering av verksamheter med anknytning till läkemedelsteknologi, medicinsk teknologi och handikappteknologi samt företag som bedriver olika slags serviceverksamhet till den direkta sjukvården.

Första spadtaget togs den 24 januari 1985

Inblandade företag var Skanska och BPA som sedermera köptes av PEAB. Elektrosandberg var också stor intressent.

Andra etappen påbörjades den 24 april 1985. Invigningstalare var socialstyrelsens generaldirektör Barbro Westerholm. Närvarande var också Landshövding Bertil Göransson och Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Nils Yngvesson.

6 företag flyttar samtidigt in i de färdigställda paviljongerna och laboratorierna. Två¨av företagen var Elementanalys och Fyzikon AB. Tillsammans omfattade de båda byggetapperna 1150 kvm.

I dokumentlådan som grävdes ner. Malmö stad överlämnade motioner och avtal och Lunds universitet bidrog med en katalog på över 1000 forskningsprojekt.

1985 planerade man för ca 30.000 kvm varav 3000 i paviljonger. Bakom satsningen på 10 miljoner kronor står SUN(Samarbet Universitet Näringsliv), Malmö kommun och MAS.

I december 1987 fanns totalt 11 företag på Ideon-Malmö
- Pharmacia
- Leo
- Elementanalys
- Fysikon
- Bin atus
- IMA Comfort
- Josefsson grafisk teknik
- Telub dataservice
- Perkin Elmer
- Bioimplant
- Nycomed

Mellan 1987 och 1998 handlar mycket av Ideon i Malmös historia om uppgörelser mellan inblandade byggbolag

24 september 1998 beslöt Fullmäktige i Malmö etablering av ett bolag med inriktning mot läkemedel, bioteknik och medicinteknik under firman Medeon AB. Ett gemensamt ägt bolag av Wihlborgs Fastigheter (40%), Malmö stad(40%) samt Teknikbrostiftelsen i Lund (20%).

Charlotte Munck af Rosenschöld anställdes som VD

Den 24 oktober 2002 förvärvade Malmö kommun Teknikbrostiftelsens innehav och blev därigenom majoritetsägare i bolaget (60%).

Bolagsordningen ändras så att det blev tydligare att bolaget hade uppgifter inom det allmänt näringslivsfrämjande området för verksamheter kopplade till främst dåvarande UMAS, nuvarande SUS, Tandvårdshögskolan och Malmö högskola. Uppdraget var att skapa bättre förutsättningar för ny företagsamhet och ökad sysselsättning.

Avtalet mellan Malmö stad och Wihlborgs Fastigheter förnyades i augusti 2006 och löper fram till och med 2011

2004 avgick Charlotte Munck af Rosenschöld och Charlotte Ahlgren tillträdde som VD.

2007 startades Medeons inkubator.

I dag 2010 finns ett trettiotal företag på Medeon alltså nästa en tredubbling i förhållande 90-talet

Medeon 25 år


2010 firade Medeon sitt 25-års jubileum.Klicka på ikonen nedan för att följa med på resan från en idé till dagens Medeon.