OM MEDEON

FRAMTIDENS MEDEON

Medeon och Malmö – en unik miljö för life science-företag


Malmös förändring fortsätter med oförminskad styrka. Ett för Malmö viktigt strategiskt område är Medeon Science Park. Medeon har i samarbete med Malmö stad och White arkitekter tagit fram en vision för området.

I visionen framhålls Medeons styrkor, nämligen möjligheten att skapa en vistelsemiljö där sociala och affärsmässiga nätverk kan skapas och fortleva.
Med tillgänglighet till såväl staden som omvärlden kan människor och företag inom life science fortsätta att utvecklas och växa, till gagn för Malmö, Öresundsregionen och Sverige.

I Malmös absoluta mitt skapas en ny stadsdel för medicinsk forskning, utbildning och företagande - DET MEDICINSKA MALMÖ. Här blandas hälsa och vård med ett rikt stadsliv och kulturutbud. På platsen finns en 100-årig tradition av vårdande verksamhet genom Universitetssjukhuset. Här utbildas också framtidens vårdpersonal i Malmö högskolas regi. Nya forskningsmiljöer byggs som ger goda utvecklingsmöjligheter för den avancerade forskning som pågår inom Skånes universitetssjukhus. På Medeon görs det ny plats för kunskapsintensivt företagande inom life science. Världsledande forskning integreras med intensivt stadsliv och rogivande grönska. Ett så kallat "Wellness Campus" - centrum för hälsa och sund livsstil planeras också. Genom Citytunneln blir området ett av de mest tillgängliga i regionen.

Medeon - Företagarnas Park

Som tillväxtmiljö och språngbräda för nya och etablerade företag kommer Medeon att spela en viktig roll inom det medicinska Malmö. I framtiden växer forskningsparken samman med Skånes universitetssjukhus och öppnar dörrarna för fler företag som vill dra nytta av läget, nätverksmöjligheterna och de verksamhetsanpassade lokalerna. Totalt har Malmö stad reserverat över 100 000 kvm till framtida Medeon - en möjlighet att växa under optimala förutsättningar.
Översiktsplan för Triangeln, SUS och Medeon.pdf