AKTUELLT

Medeon Dagen -  The Medeon Day 2016

Medeon Dagen arrangerades det här året i samband med AIMday Diabetes, måndagen den 26 september på CRC i Auditoriet,  SUS i Malmö
kl 12.00-16.00. Temat var  "Nyttiggörande och kommersialisering av forskning".

Det är Medeon
 som i samverkan med LUDC Lunds universitets diabetescentrum som presenterar programmet.Det var en eftermiddag fylld med intressanta föreläsningar av spjutspets-forskare från LUDC och primärvården. Frågor som diskuterades etc. 
Efter kaffet kl 15.30 delade Medeon i samverkan med SEB ut Medeonstipendiet50 000 kronor till en lovande forskare.

Det här året Associate Professor från LUDC Ola Hansson.


PROGRAM

12.00-12.55  Lunch   Serveras utanför aulan, Agardh-salen gemensamt med 
                                AIMDay diabetes, utställning roll-up 
13.00-13.15   Hälsar välkommen Ulf Andersson, CEO Medeon
13.15-13.30   Pila Pharma  Dorte X Gram, CEO
13.30-13.45   Vibrosense Dynamics Ulf Rogers, Marketing Director
13.45-14.00   BTB Pharma  Thomas Bäckström, CEO
14.00-14.25   Kaffe  Serveras utanför Agardh-salen
14.30-14.45   LUDC  Jens Lagerstedt, PhD Associate Professor
                     Antidiabetic peptides with cardiovascular benefits
14.45-15.00   LUDC  Hindrik Mulder, Professor
                     Metabolt center
15.00-15.15   Dianovator  Fredrik Ståhl, CEO
15.15-15.30   Novo Nordisk  Christina Östberg Lloyd, CMR Director
15.30-15.40   Medeonstipendiet Medeon/SEB 
15.40-16.00   Stipendieföreläsning Ola Hansson, PhD Associate Professor LUDC
    

Varför Diabetes?
Diabetes är en folksjukdom, som ökar i hela världen. I Sverige drabbas ungefär fyra procent av befolkningen. Att allt fler lever längre och att antalet överviktiga har ökat, är faktorer som spelar in, liksom ärftlighet, miljö och livsstil. De allra flesta diabetiker, omkring 90 procent, har typ 2 diabetes, också kallad åldersdiabetes, den andra stora diabetessjukdomen är diabetes typ 1.

Dagen börjde och avslutades med utställning från Medeonföretagen och mingel.

För att se bilder från Medeon Dagen 2016 gå till vårt BILDGALLERI