AKTUELLT
 

MEDEONS EVENEMANG

Här presenterar Medeon de evenemang som sker bland våra företag och i vårt nätverk  inom Life Science. Är du intresserad av att bidra med ett evenemang så kan du lägga in det på länken här nedan.
   

Läkemedelskongressen

Arrangör:

Apotekarsocieteten (Läkemedelsakademin)

Kontaktperson:

Sophie Hoas

E-post:

sophie.hoas@lakemedelsakademin.se

Telefon:

08-7235085

Datum och tid:

2017.11.07 09:00 - 2017.11.08 17:00

Sista datum för anmälan:

2017.11.06 00:00

Adress till evenemanget:

Quality Globe Hotell (Globen)
Arenaslingan 7
121 26 Stockholm

Webbplats för evenemanget:

www.lakemedelskongressen.se

Pris:

3290 kr, 2 dagar, 2590 kr, 1 dag

Beskrivning:

Årets tema: Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel.

Huvudtalare 7 november är Gabriel Wikström , hälso-och sjukvårdsministern.

Läkemedelskongressen är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress på två dagar för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning och vi
bjuder in intressanta medverkande från både myndigheter, industri, patientorganisationer, akademi och apotek.

Läkemedelskongressen är till för dig som är verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin och erbjuder dig:
•Kompetensutveckling och aktuell kunskap
•Debatt och diskussion inom angelägna ämnen
•En mötesplats för professionellt nätverksbyggande

Oavsett om du är verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin så erbjuder den årligen återkommande Läkemedelskongressen kompetensutveckling och ny kunskap för dig!

Programmet är uppdelat på tre spår och knyts ihop i temat:
- Forskning och utveckling
- Tillverkning och handel
- Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet

Innehållet i programmet arbetas fram av vår kunniga programkommitté med ämnesexperter från hela branschen. Årets programkommitté är sammansatt av 9 representanter från våra vetenskapliga sektioner samt 5 representanter från våra samarbetspartners.

För mer detaljerad information och information om vår utställning, besök vår hemsida.

Anmälan öppnar 15 mars. Du kommer väl?

Dokument: